Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 27 tháng 05 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Về việc triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016

Về việc triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số 1192/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung về dạy và học Tiếng Anh đối với các lớp đầu cấp (lớp 6) năm học 2015-2016 như sau:

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ban hành Kế hoạch số 25KH/LN ngày 24/4/2015 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và tích cực tham gia Hội thi. Trân trọng./. (Thông tin từ Sở GD&ĐT TT Huế, Phòng GDTrH) File đính kèm : Tải file 1   Tải file 2 Xem thêmVăn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.