Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 20 tháng 12 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Về việc Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 cấp tiểu học

Về việc Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 cấp tiểu học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc Thực hiện công văn số 2801/SGDĐT-GDTH ngày 12/12/2014 của Sở GD&ĐT về việc gửi báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 cấp tiểu học, nhằm kịp thời báo cáo cho Sở đúng thời gian quy định, Phòng yêu cầu các trường đánh giá sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị theo các nội dung sau:

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014.

  Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2343/SGD-ĐT-GDTrH ngày 29/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2014; căn cứ công văn số 39/LHH-BTCCT, ngày 25/03/2014 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2014, Phòng GD-ĐT thông báo đến các đơn vị TH, THCS các nội dung sau: Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.