Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố - Năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố - Năm học 2018 – 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 20/12/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) đã có công văn số 1627/PGD&ĐT-PT thông báo Thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố năm học 2018-2019, do Trung tâm Tin học Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế sáp nhập vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế nên Phòng thông báo điều chỉnh địa điểm tổ chức tại:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

  THCS Lý Tự Trọng: Hội trại "Tiến bước lên Đoàn" năm 2018

  Vào dịp này cách đây 87 năm Đoàn thanh niên Lao Động Đông Dương nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời, đó là yêu cầu khách quan của lịch sử, là đòi hỏi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào thanh niên cứu quốc lúc bấy giờ. Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị CBCCVC 2016