Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức & sự kiện

Kế hoạch thi tuyển giáo viên năm học 2021-2022

Kế hoạch thi tuyển giáo viên năm học 2021-2022

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Việc thi tuyển giáo viên được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 2. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo của 36 phường, xã thuộc Thành phố Huế. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Trường THCS Trần Cao Vân

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non