Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 30 tháng 11 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2015-2016

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2015-2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 2860/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Kiểm tra học kì I & báo cáo kết quả kiểm tra cấp trung học cơ sở (THCS), Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015- 2016 đối với học sinh THCS như sau:

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌCVăn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.