Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 796/SGDĐT- GDTH ngày 10/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm và xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học (HTCTTH) năm học 2018 – 2019 đối với học sinh tiểu học như sau:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

  THCS Lý Tự Trọng: Hội trại "Tiến bước lên Đoàn" năm 2018

  Vào dịp này cách đây 87 năm Đoàn thanh niên Lao Động Đông Dương nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời, đó là yêu cầu khách quan của lịch sử, là đòi hỏi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào thanh niên cứu quốc lúc bấy giờ. Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị CBCCVC 2016