Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức & sự kiện

Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố, năm học 2020-2021

Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố, năm học 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 04/3/2021 đến ngày 12/3/2021 Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố, đây là lần đầu tiên tổ chức Hội thi theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

    Hội trại sách 26/3/2021 của trường tiểu học Thủy Biều

    Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/3/2021) và 46 năm này giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/03/1975 – 26/3/2021), hưởng ứng ngày sách Việt Nam, nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hoá đọc trong cộng đồng. Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Current