Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 01 tháng 07 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Thông báo Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố và danh sách các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh năm 2015

Thông báo Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố và danh sách các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh năm 2015

Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 879/KH-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thành phố Huế năm 2015;

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ban hành Kế hoạch số 25KH/LN ngày 24/4/2015 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và tích cực tham gia Hội thi. Trân trọng./. (Thông tin từ Sở GD&ĐT TT Huế, Phòng GDTrH) File đính kèm : Tải file 1   Tải file 2 Xem thêmVăn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.