Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 01 tháng 11 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Về việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2014 - 2015

Về việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2014 - 2015

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và công văn số 1870/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2012 của Sở GD&ĐT về việc Kế hoạch triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2012 - 2015. Nhằm triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP BTNB) đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả, Phòng yêu cầu các đơn vị đã dạy thí điểm phương pháp này và các đơn vị vừa tham gia tập huấn vào ngày 23 và 24/10/2014 do Sở tổ chức lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014.

  Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2343/SGD-ĐT-GDTrH ngày 29/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2014; căn cứ công văn số 39/LHH-BTCCT, ngày 25/03/2014 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2014, Phòng GD-ĐT thông báo đến các đơn vị TH, THCS các nội dung sau: Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.