Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 21 tháng 05 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật năm học 2018- 2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật năm học 2018- 2019

Kính gửi: Các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số1029/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp tiếng Pháp, tiếng Nhật năm học 2018- 2019; Công văn số 480/TS-PGD ĐT ngày 16/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2018- 2019.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thi đua - Khen Thưởng

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua năm học 2017-2018

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ   Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố; Căn cứ công văn số 302 /PGD-ĐT-TCHC ngày 02/4/2018 của Phòng GD-ĐT TP Huế về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018; Xét đề nghị của tổ Tổ chức-Hành chính Phòng GD-ĐT thành phố Huế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ... Xem thêm

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội nghị CBCCVC 2016