Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 31 tháng 01 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM  Đầu thế kỷ XX phong trào yêu nước, cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng bế tắc do khủng hoảng sâu sắc về đường lối lãnh đạo. Giữa lúc nhiều nhà yêu nước ...

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Thông báo Về việc tham gia Hội thi Khoa học – Kỹ thuật cấp Tỉnh Năm học 2014 -2015

  Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2730/SGD&ĐT/GDTr ngày 04/12/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn chi tiết Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả Hội thi khoa học kĩ thuật cấp cơ sở năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh năm học 2014-2015 như sau: Xem thêmVăn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.