Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố, năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố năm học 2017-2018 như sau:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

  Trường Mầm non Tây Lộc: Tổng kết Hội thi Bé khéo tay cấp trường năm học 2017-2018

  Việc tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp trường năm học 2017 – 2018 nằm trong quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Mầm non Tây Lộc. Hội thi nhằm cung cấp kiến thức sơ đẳng về tạo hình cho trẻ thông qua đó phát triển khả năng quan sát tri giác, phân biệt, khả năng phân tích tổng hợp các thao tác tư duy trực quan. Quá trình chuẩn bị, tổ chức và sức lan tỏa của Hội thi đã, đang và sẽ góp phần giáo dục toàn diện về các mặt cho trẻ như: “Đức - Trí - Thể - Mỹ” và không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội nghị CBCCVC 2016