Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 03 tháng 03 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Về việc Thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp Tỉnh năm học 2014-2015

Về việc Thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp Tỉnh năm học 2014-2015

Thực hiện công văn số 427/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp Tỉnh năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung như sau:

Xem thêm

Thi đua - Khen Thưởng

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Thông báo Về việc tham gia Hội thi Khoa học – Kỹ thuật cấp Tỉnh Năm học 2014 -2015

  Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2730/SGD&ĐT/GDTr ngày 04/12/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn chi tiết Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả Hội thi khoa học kĩ thuật cấp cơ sở năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh năm học 2014-2015 như sau: Xem thêmVăn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.