Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Ảnh hoạt động

  • Current
Các mục ảnh khác