Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Ảnh hoạt động

  • Current
Các mục ảnh khác