Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 19 tháng 09 năm 2021


Gương mặt tiêu biểu

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Trường THCS Trần Cao Vân

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non

Các mục ảnh khác