Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING "BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG"
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 8. Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Lan. Đơn vị: Trường THCS Hùng Vương

Trang 2/2