Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING "BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG"
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 8. Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Lan. Đơn vị: Trường THCS Hùng Vương

Trang 2/2