Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 17 tháng 02 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 10:28 09/08/2017  

Bài dự thi Tích hợp liên môn - Tên đề tài "ĐI BỘ - TẠI SAO KHÔNG?"

Thông tin về thí sinh:

1. Họ và tên: Tôn Nữ Kim Ngân   -  Lớp: 9/11

2. Họ và tên: Lê Duy Bách  -  Lớp: 9/11

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 260

Các tin khác