Dạy tức là học hai lần''


Ngày 22 tháng 10 năm 2019


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 10:28 09/08/2017  

Bài dự thi Tích hợp liên môn - Tên đề tài "ĐI BỘ - TẠI SAO KHÔNG?"

Thông tin về thí sinh:

1. Họ và tên: Tôn Nữ Kim Ngân   -  Lớp: 9/11

2. Họ và tên: Lê Duy Bách  -  Lớp: 9/11

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 232

Các tin khác