Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 10:28 09/08/2017  

Bài dự thi Tích hợp liên môn - Tên đề tài "ĐI BỘ - TẠI SAO KHÔNG?"

Thông tin về thí sinh:

1. Họ và tên: Tôn Nữ Kim Ngân   -  Lớp: 9/11

2. Họ và tên: Lê Duy Bách  -  Lớp: 9/11

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 322

Các tin khác