Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 24 tháng 07 năm 2019


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 10:08 08/08/2017  

Bài dự thi Tích hợp liên môn "NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÙNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ HUẾ"

Thông tin về thí sinh:

1. Họ và tên:PHẠM LÊ MINH ANH

- Ngày sinh: 11/02/2003

-  Lớp: 8/4

       2. Họ và tên:NGUYỄN THÁI HÒA

- Ngày sinh: 13/09/2002

-  Lớp: 9/1

Tải nội dung đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 223

Các tin khác