Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 15:49 09/08/2017  

Bài giảng E-Learning - Dư địa chí "Làng Chuồn"

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh

       Hoàng Thị Lan Hương

       Phan Thị Lệ Thu

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 372

Các tin khác