Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 22 tháng 10 năm 2019


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 15:49 09/08/2017  

Bài giảng E-Learning - Dư địa chí "Làng Chuồn"

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh

       Hoàng Thị Lan Hương

       Phan Thị Lệ Thu

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 291

Các tin khác