Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 17 tháng 02 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 15:49 09/08/2017  

Bài giảng E-Learning - Dư địa chí "Làng Chuồn"

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh

       Hoàng Thị Lan Hương

       Phan Thị Lệ Thu

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Tải file đầy đủ tại đây:

Số lượt xem : 319

Các tin khác