Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 23 tháng 02 năm 2020


Bài giảng E-learning và Tích hợp liên môn

Cập nhật lúc : 09:56 24/08/2017  

HỘC BÀN THÔNG MINH
HỌC SINH THỰC HIỆN : NGUYỄN CAO DIÊN KHANG. LỚP : 8/11. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ THỊ KIM TUYẾN. TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU

Tải nội dung đầy đủ tại đây

Số lượt xem : 258

Các tin khác