Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức & sự kiện

Kế hoạch xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường thuộc các UBND huyện, thị xã chuyển công tác về các trường thuộc UBND thành phố Huế

Kế hoạch xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường thuộc các UBND huyện, thị xã chuyển công tác về các trường thuộc UBND thành phố Huế

Sau khi cân đối nhu cầu viên chức dự kiến cho năm học 2022 - 2023, UBND thành phố Huế thông báo về nhu cầu tiếp nhận viên chức đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy đề nghị được chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế như sau:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

  THCS Lý Tự Trọng: Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2022

  Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Tư tưởng quán xuyến trong quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển Đảng là “coi trọng chất lượng”: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Xem thêm

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD&ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo của 36 phường, xã thuộc Thành phố Huế. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

 • Trường THCS Trần Cao Vân

 • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

 • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

 • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non

 • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non