Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 21 tháng 01 năm 2022


Tin tức & sự kiện

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo của 36 phường, xã thuộc Thành phố Huế. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Trường THCS Trần Cao Vân

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Tổng kết phát thưởng HSG năm học 2020-2021

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non

  • Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non