Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 16 tháng 07 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 14:44 29/08/2016  

Trưởng phòng GD&ĐT


Họ và tên:  Thầy Nguyễn Thuận
Chức vụ:  Trưởng Phòng
Email:  nthuan.hue@hue.edu.vn
Điện thoại:  0234 3824576
Địa chỉ:

 24 Tố Hữu - TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của ngành, là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản của Phòng GD-ĐT. 

- Trực tiếp phụ trách công tác Đảng và công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, tài sản, CSVC trường học, tiếp công dân.

- Công tác đầu tư xây dựng, sách và thiết bị trường học.  

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương của ngành, công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học.

- Tham gia các ban công tác theo sự phân công của Thành uỷ, Quyết định của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT.

 

Số lượt xem : 11525