Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 14:44 29/08/2016  

Trưởng phòng GD&ĐT


Họ và tên:  Thầy Nguyễn Thuận
Chức vụ:  Trưởng Phòng
Email:  nthuan.hue@hue.edu.vn
Điện thoại:  0234 3824576
Địa chỉ:

 24 Tố Hữu - TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của ngành, là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản của Phòng GD-ĐT. 

- Trực tiếp phụ trách công tác Đảng và công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, tài sản, CSVC trường học, tiếp công dân.

- Công tác đầu tư xây dựng, sách và thiết bị trường học.  

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương của ngành, công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học.

- Tham gia các ban công tác theo sự phân công của Thành uỷ, Quyết định của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT.

 

Số lượt xem : 12532