Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 14:44 29/08/2016  

Trưởng phòng GD&ĐT

 


Họ và tên:  Thầy Phan Nam
Chức vụ:  Trưởng Phòng
Email:  pnam.hue@hue.edu.vn
Điện thoại:  0234 3824576
Địa chỉ:

 24 Tố Hữu - TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của ngành, là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản của Phòng GD-ĐT. 

- Trực tiếp phụ trách công tác Đảng và công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, tài sản, CSVC trường học, tiếp công dân.

- Công tác đầu tư xây dựng, sách và thiết bị trường học.  

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương của ngành, công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học.

- Tham gia các ban công tác theo sự phân công của Thành uỷ, Quyết định của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT.

 

Số lượt xem : 2478