Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 14:40 29/08/2016  

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

 

Họ và tên:  Thầy Lâm Thủy
Chức vụ:  Phó Trưởng phòng
Email:  lamthuy.pgdhue@gmail.com
Điện thoại:  0234 3833659
Địa chỉ:  24 Tố Hữu - Tp Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách Giáo dục Tiểu học, giáo dục THCS, công tác PCGD, xây dựng xã hội học tập, khuyến học. 

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT trong Dạy - học và Quản lý giáo dục, chương trình phát triển tiếng Pháp, tiếng Nhật.

- Thanh tra giáo dục, thanh tra giải quyết đơn thư, tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

Công tác Đoàn- Đội, công tác giáo dục pháp luật và công tác Đoàn thể của ngành. Chỉ huy trưởng tự vệ cơ quan và của ngành.

- Trưởng ban phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội- ma túy trong học đường, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và giáo dục an toàn giao thông.

 

Số lượt xem : 2654

Các tin khác