Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 11 tháng 02 năm 2016


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Phó Trưởng phòng

 

Họ và tên: Thầy Lâm Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: lamthuy.pgdhue@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ: 03 Đống Đa Huế.

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
Phụ trách  Giáo dục Tiểu học, giáo dục THCS, công tác PCGD, Trưởng ban Phòng chống bão lụt., phòng chống cháy nổ, phòng ngừa thảm họa của ngành.Chỉ huy trưởng tự vệ cơ quan và của ngành   .
Thanh tra giáo dục, thanh tra giải quyết đơn thư, tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách. Công tác Đoàn- Đội, thành viên Hội đồng giáo dục Pháp luật Thành phố. Trưởng ban phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội- ma túy trong học đường, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và giáo dục an toàn giao thông.

Số lượt xem : 2271