Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 30 tháng 09 năm 2016


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 14:27 29/08/2016  

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

 

Họ và tên:   Cô Hồ Thị Ngọc Như
Chức vụ:    Phó Trưởng Phòng
Email:  hothingocnhu@pgd-hue-tthue.edu.vn  hoặc  htnnhu.ubndtp@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Phụ trách giáo dục Mầm non.

 

Số lượt xem : 107