Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 08:20 23/08/2016  

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

 

Họ và tên:  Thầy Nguyễn Thuận
Chức vụ:  Phó Trưởng Phòng
Email:  thuan260466@yahoo.com
Điện thoại: 0234 3833049
Địa chỉ:  24 Tố Hữu - Tp Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Công tác Tổ chức cán bộ.

- Công tác xây dựng kế hoạch, qui hoạch phát triển GD-ĐT và xã hội hóa giáo dục.

- Qui chế của Nhà nước, của ngành có liên quan đến công tác TCCB, công tác kế hoạch, bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN-ISO 9001:2008

- Chỉ đạo các hoạt động của tổ Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính của Phòng GD&ĐT

- Kiểm tra giáo dục, kiểm tra giải quyết đơn thư, tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

Số lượt xem : 2919

Các tin khác