Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 054.3833049
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Thầy Nguyễn Đức Bình
Chuyên môn: ĐH TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của Tổ TCHC
Điện thoại: 054.3833049
E.mail binhpgdhue@gmail.com
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Ngô Thị Thanh Phương

Chuyên viên

thanhphuong@hue.edu.vn
2 Cô Châu Thị  Minh An

Chuyên viên

minh_an46@yahoo.com

3 Thầy Lê Viết Bảo Khánh

Chuyên viên

lvbkhanh.hue@hue.edu.vn

4 Cô Lê Thị Kim Khánh

Chuyên viên

Số lượt xem : 7559