Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức-Hành chính

Điện thoại: 0234.3833049
Email: pgd.hue@hue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Cô Châu Thị Minh An
Chuyên môn: ĐH Tiếng Anh
Điện thoại: 0234.3833049
E.mail ctman.tphue@thuathienhue.gov.vn
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Ngô Thị Thanh Phương

Chuyên viên

thanhphuong@hue.edu.vn
2

Thầy Lê Viết Bảo Khánh

Chuyên viên

lvbkhanh.hue@hue.edu.vn

3 Cô Lê Nguyễn Nam Trân

Chuyên viên

lnntran.tphue@thuathiehue.gov.vn

4
   

Số lượt xem : 10026