Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 054.3833049
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Thầy Nguyễn Đức Bình
Chuyên môn: ĐH TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của Tổ TCHC
Điện thoại: 054.3833049
E.mail binhpgdhue@gmail.com
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC T