Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 19 tháng 09 năm 2021


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức-Hành chính

Điện thoại: 0234.3833049
Email: pgd.hue@hue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Cô Châu Thị Minh An
Chuyên môn: ĐH Tiếng Anh
Điện thoại: 0234.3833049
E.mail ctman.tphue@thuathienhue.gov.vn
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Ngô Thị Thanh Phương

Chuyên viên

thanhphuong@hue.edu.vn
2

Thầy Lê Viết Bảo Khánh

Chuyên viên

lvbkhanh.hue@hue.edu.vn

3 Cô Lê Nguyễn Nam Trân

Chuyên viên

lnntran.tphue@thuathiehue.gov.vn

4
   

Số lượt xem : 10791