Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 054.3833049
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Thầy Nguyễn Đức Bình
Chuyên môn: ĐH TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của Tổ TCHC
Điện thoại: 054.3833049
E.mail binhpgdhue@gmail.com
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Ngô Thị Thanh Phương

Chuyên viên

thanhphuong@hue.edu.vn
2 Cô Châu Thị  Minh An

Chuyên viên

minh_an46@yahoo.com

3 Thầy Lê Viết Bảo Khánh

Chuyên viên

lvbkhanh.hue@hue.edu.vn

4 Cô Lê Thị Kim Khánh

Chuyên viên

Số lượt xem : 1335