Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:01 30/12/2016  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 054.3833049
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Thầy Nguyễn Đức Bình
Chuyên môn: ĐH TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của Tổ TCHC
Điện thoại: 054.3833049
E.mail binhpgdhue@gmail.com
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Ngô Thị Thanh Phương

Chuyên viên

thanhphuong@hue.edu.vn
2 Cô Châu Thị  Minh An

Chuyên viên

minh_an46@yahoo.com

3 Thầy Lê Viết Bảo Khánh

Chuyên viên

levietbaokhanh.pvd@gmail.com

4 Cô Nguyễn Thị Bảo Yến

Chuyên viên

 

5 Cô Lê Thị Kim Khánh

Chuyên viên

 

Số lượt xem : 61800

Các tin khác