Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Giáo dục Mầm non

Điện thoại: 054.384862
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 

Trưởng bộ phận

Cô  Lê Thị Liên Nga                        

 
 Chuyên môn ĐHSP Mẫu giáo  
Lĩnh vực phụ trách Phụ trách hoạt động của tổ Mầm non  
Điện thoại 054.3834862  
E.mail  le.liennga@gmail.com  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

Email

1  Cô Ngô Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

nhungoc209@gmail.com

       

Số lượt xem : 2540

Các tin khác