Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 18 tháng 06 năm 2019


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Phổ Thông

Điện thoại: 054 3833051
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Chuyên môn:  Thạc sĩ  CNTT
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo trực tiếp việc dạy học  Tin học ở Tiểu học & THCS. Phụ trách tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ƯDCNTT cho đội ngũ CBQL và giáo  viên. Phụ trách dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp
Điện thoại:
054.3833051
Email: tndhue@yahoo.com
Phó trưởng bộ phận:  Thầy Phạm Phiên
Chuyên môn:  ĐHSP Vật lý
Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu lãnh đạo về việc xây dựng và triển khai kế hoạch năm học ở cấp Tiểu học.Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục Tiểu học. Phụ trách quy chế chuyên môn Tiểu học.
Điện thoại: 054.3833051
Email:  phienedu@gmail.com
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1 Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên viên

 

2 Thầy Nguyễn Đức Nhân

Chuyên viên

 hdnhan.pgd@gmail.com

3 Cô Nguyễn Thị Hạnh Thủy

Chuyên viên

 

4 Cô Trần Ngọc Quỳnh Nhi

Chuyên viên

 

Số lượt xem : 3822

Các tin khác