Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:53 30/12/2016  

Bộ phận Tài chính - Kế hoạch

Điện thoại: 054.3883826
Email: pgd@pgd-hue-tthue.edu.vn
 
 
Trưởng bộ phận: Cô Cái Xuân Viên
Chuyên môn: Kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng
Điện thoại: 054.3883826
E.mail
 
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên

Chức vụ

E.mail
1  Thầy Ngô Anh Tuấn

Chuyên viên kế toán


2   Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên kế toán

Số lượt xem : 883

Các tin khác