Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Công đoàn Giáo dục Thành phố

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HUẾ
NHIỆM KÌ 2012-2017

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Văn Hòa Chủ nhiệm
2 Hoàng Thị Huệ Phó Chủ nhiệm
3 Ngô Anh Tuấn Ủy viên
4 Nguyễn Thị Phương Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thể Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HUẾ
NHIỆM KÌ 2012-2017.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lâm Thủy Chủ tịch
2 Hồ Thị Ngoc Như Phó chủ tịch
3 Phạm Văn Hòa Phó chủ tịch
4 Nguyễn Khoa Hảo Thư Ủy viên Thường vụ
5 Nguyễn Mạnh Tiến Ủy viên Thường vụ
6 Huyền Tôn Nữ Thị Thu Ủy viên chấp hành
7 Trần Đại Phúc Ủy viên chấp hành
8 Phan Thị Bạch Huệ Ủy viên chấp hành
9 Nguyễn Thị Diễm Hoa Ủy viên chấp hành
10 Tôn Nữ Lục Hà Ủy viên chấp hành
11 Võ Văn Việt Ủy viên chấp hành
12 Nguyễn Lụt Ủy viên chấp hành
13 Nguyễn Thị Nhung Ủy viên chấp hành
14 Lê Thanh Sơn Ủy viên chấp hành
15 Phan Thị Hương Giang Ủy viên chấp hành
16 Lê Như Dũng Ủy viên chấp hành
17 Nguyễn Thị Bích Đào Ủy viên chấp hành
18 Nguyễn Thị Minh Hương Ủy viên chấp hành
19 Hoàng Thị Thủy Ủy viên chấp hành

Số lượt xem : 2536

Các tin khác