Thứ Hai, 22/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 7h30: Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền ATGT tại THCS Thống Nhất (đ/c Hải); Phòng chống ma túy tại THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đ/c Nhân).

- 9h30: Họp Hội đồng xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2018.

Buổi chiều

- 13h00: Kiểm định chất lượng đánh giá ngoài THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ)

- 13h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay lớp 9 tại trường THCS Phạm Văn Đồng (theo QĐ)

- 14h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường MN An Cựu (đ/c Bình)

- 14h00: Tham dự Hội thảo Hướng dẫn triển khai Thư viện thân thiện trường TH tại thành phố Tây Ninh từ 22 đến 28/10/2018 (đ/c Phiên)

- 16h00: Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền ATGT tại THCS Lý Tự Trọng (đ/c Hải) 

Thứ Ba, 23/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra liên ngành các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập phường Xuân Phú (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học.

- 7h30: Lãnh đạo Thành ủy kiểm tra về công tác chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng viên 2 đơn vị trường học gồm: MN I, MN Hương Sơ (đ/c Nga)

- 7h30: Kiểm tra định kỳ trường THCS Nguyễn Du (theo QĐ).

- 8h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường MN Phú Hậu (đ/c Bình)

Buổi chiều

- 13h00: Kiểm tra liên ngành các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập phường Vỹ Dạ (theo QĐ)

- 13h00: Kiểm định chất lượng đánh giá ngoài THCS Thống Nhất (theo QĐ)

- 14h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường MN Phú Thuận (đ/c Bình)

- 14h00:  Họp tại UBND thành phố (Đ/c Nam – TP).

Thứ Tư, 24/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra liên ngành các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập phường Kim Long (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học

- 7h30: Lãnh đạo Thành ủy kiểm tra về công tác chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng viên 2 đơn vị trường học gồm: TH Lê Lợi, TH Phú Bình (đ/c H. Anh)

- 8h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường TH Ngô Kha (đ/c Bình)

Buổi chiều

- 13h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay lớp 9 tại trường THCS Phạm Văn Đồng (theo QĐ)

- 13h00: Kiểm tra liên ngành các cơ sở giáo dục MN ngoài công lập phường Phường Đúc (theo QĐ)

- 13h00: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 tại THCS Nguyễn Chí Diểu (đ/c Hải, đ/c Nhân)

- 14h00: Làm việc với Hội khuyến học Thành phố tại phòng A.115 (Lãnh đạo)

- 14h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường TH Phú Thuận (đ/c Bình)

Thứ Năm, 25/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra định kỳ trường MN Hương Lưu (theo QĐ).

- 7h30: Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 (theo QĐ)

- 7h30: Lãnh đạo Thành ủy kiểm tra về công tác chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng viên 2 đơn vị trường học gồm: THCS Thống Nhất, THCS Duy Tân (đ/c Nhân).

- 8h00: Hội chữ thập đỏ thành phố tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên MN ngoài công lập tại Hội trường MN I và MN Hoa Mai

- 8h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường TH Phước Vĩnh (đ/c Bình)

Buổi chiều

- 13h00: Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 (theo QĐ)

- 14h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường THCS Nguyễn Văn Linh (đ/c Bình)

- 14h00: Hội chữ thập đỏ thành phố tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên MN ngoài công lập tại Hội trường MN I và MN Hoa Mai.

- Hạn cuối các đơn vị trường học gửi báo cáo trên Hệ thống CSDL ngành

Thứ Sáu, 26/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Chấm thi học sinh giỏi lớp 9 (theo QĐ)

- 7h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 7h30: Kiểm tra công tác y tế trường học (theo QĐ)

- 7h30: Thành phố kiểm tra hành chính trường THCS Duy Tân (đ/c Bình)

- 8h00: Hội chữ thập đỏ thành phố tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên MN ngoài công lập tại Hội trường MN I và MN Hoa Mai

- 7h30: Sở kiểm tra công nhận thư viện chuẩn tại THCS Nguyễn Văn Linh, THCS Hàm Nghi

Buổi chiều

- 13h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay lớp 9 tại trường THCS Phạm Văn Đồng (theo QĐ)

- 13h00: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 13h00: Chấm thi học sinh giỏi lớp 9 (theo QĐ)

- 14h00: Thành phố kiểm tra hành chính trường THCS Đặng Văn Ngữ (đ/c Bình)

- 14h00: Hội chữ thập đỏ thành phố tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên MN ngoài công lập tại Hội trường MN I và MN Hoa Mai

Thứ Bảy, 27/10/2018

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia Hội nghị tổng kết hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản tại Khách sạn Duy Tân (đ/c Nhân)

Buổi chiều

- 13h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay lớp 9 tại trường THCS Phạm Văn Đồng (theo QĐ)

- 13h30: Tham dự Tổng kết dự án bóng đá Nauy tại Sở (đ/c Thủy-PTP, đ/c Hải)