Thứ Hai, 10/05/2021

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán NS năm 2020 trường THCS Hàm nghi (đ/c Phương).

- 13h30: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 (đ/c Thuận-TP)

- 15h00: Dự họp rà soát đề án trình Thường vụ Thành ủy (đ/c Tiến-PTP)

Thứ Ba, 11/05/2021

Buổi sáng

- 6h30-13h30: Trực phê duyệt giám sát người vào thành phố Huế (đ/c Khánh)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

- 7h30: Quyết toán NS năm 2020 trường THCS Tố Hữu (đ/c Phương)

- 8h00: Dự họp trực tuyến giáo dục đạo đức lối sống tại trường ĐH Y Dược – Huế (đ/c Tiến-PTP)

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán NS năm 2020 trường THCS Thống Nhất (đ/c Phương)

- 14h00: Họp góp ý dự thảo Chỉ thị 10 (Lãnh đạo, cốt cán).

Thứ Tư, 12/05/2021

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thư viện chuẩn trường THCS Duy Tân (theo QĐ)

- 8h00: Tham gia cùng các phòng, ban Thành phố thẩm định Đề án xin thành lập trường MN Hoàng Mai, phường Hương Sơ (đ/c Như-PTP, đ/c Nga, đ/c Viên, đ/c An).

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán NS năm 2020 trường MN Phú Hội (đ/c Viên).

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thứ Năm, 13/05/2021

Buổi sáng

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

- 7h30: Quyết toán NS năm 2020 trường MN Hoa Mai (đ/c Viên).

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán NS năm 2020 trường MN Vỹ Dạ (đ/c Viên).

Thứ Sáu, 14/05/2021

Buổi sáng

- 7h30: Quyết toán NS năm 2020 trường Mầm non I  (đ/c Viên)

- 7h30: Kiểm tra công tác quản lí Tài chính-Tài sản trường TH Quang Trung (theo QĐ)

Buổi chiều

- 14h00: Họp Lãnh đạo, cốt cán.

Thứ Bảy, 15/05/2021

Buổi sáng

- 7h30: Đi cơ sở chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS 2020-2021 (theo phân công)

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS 2020-2021 (theo phân công)

- 13h30-21h30: Trực phê duyệt giám sát người vào thành phố Huế (đ/c Khánh)