Thứ Hai, 24/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Quyết toán MN Hương Lưu (đ/c Phương)

Buổi chiều

- 13h00: Quyết toán MN Vĩnh Ninh (đ/c Phương)

Thứ Ba, 25/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Quyết toán MN An Hòa (đ/c Phương)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè (các tổ liên quan)

- 8h00: Họp Ủy viên UBND Thành phố mở rộng (đ/c Nam-TP)

Buổi chiều

- 13h00: Quyết toán MN Phú Thuận (đ/c Phương)

- 14h00: Mời Phòng Nội vụ họp rà soát thi đua ngành GD&ĐT năm học 2018-2019

Thứ Tư, 26/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Làm việc với Hiệu trưởng các trường có kế toán chuyển đổi vị trí công tác

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè (các tổ liên quan)

- 7h30: Quyết toán MN Thủy Biều (đ/c Phương)

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán THCS Nguyễn Văn Linh (đ/c Phương)

Thứ Năm, 27/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Họp cấp ủy, họp chi bộ

- 7h30: Tham gia tập huấn BDTX cho CBQL và GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27-28/6/2019 (đ/c Nga)

- 7h30: Quyết toán MN Vỹ Dạ (đ/c Phương)

Buổi chiều

- 13h30: Quyết toán TH Trần Quốc Toản (đ/c Phương)

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè (các tổ liên quan)

Thứ Sáu, 28/06/2019

Buổi sáng

- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCGD-XMC và đánh giá hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng (Lãnh đạo, chuyên viên)

- 7h30: Quyết toán MN II (đ/c Phương)

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè (các tổ liên quan)

- 13h30: Quyết toán MN Phú Hiệp (đ/c Phương)

- 13h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)