Thứ Hai, 10/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

Buổi chiều

- 13h30: Chấm thi giáo viên dạy giỏi bậc MN cấp TP (theo QĐ)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ)

- 15h00: Phối hợp phòng Nội vụ lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm bổ nhiệm lại CBQL trường TH Phước Vĩnh (Lãnh đạo, TCHC).

Thứ Ba, 11/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Chấm thi giáo viên dạy giỏi bậc MN cấp TP (theo QĐ)

- 8h00: Dự Hội thảo “Một số giải pháp nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo, CBQL giáo dục” tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 11-13/12/2018 (đ/c Nam-TP)

- 8h30: Triển khai hướng dẫn sử dụng kinh phí bổ sung lương do thiếu biên chế năm 2018 và sử dụng kinh phí thực hiện đề án tăng cường tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho học sinh THCS (Lãnh đạo, TCHC, TCKH)

Buổi chiều

- 13h30: Chấm thi giáo viên dạy giỏi bậc MN cấp TP (theo QĐ)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ)

Thứ Tư, 12/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Chấm thi giáo viên dạy giỏi bậc MN cấp TP (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở (các bộ phận)

Buổi chiều

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ).

Thứ Năm, 13/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Phú Bình (tổ MN)

- 8h00: Tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia TH Phước Vĩnh (đ/c Phiên)

Buổi chiều

- 14h00: Tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia TH Vỹ Dạ (đ/c Phiên)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ).

- 14h00: Đi cơ sở (các bộ phận)

Thứ Sáu, 14/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết Hội thi GVDG bậc Mầm non cấp Thành phố (tổ MN)

- 7h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 8h30: LĐBĐ Na Uy duyệt quyết toán năm 2018 Ban QLDA PGD và các CLB trực thuộc (theo QĐ)

Buổi chiều

- 13h30: Tổng kết Hội thi GVDG bậc Mầm non cấp Thành phố tại trường MN I (Lãnh đạo, tổ MN)

- 13h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ).

Thứ Bảy, 15/12/2018

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra định kỳ THCS Tố Hữu (theo QĐ)

Buổi chiều

- 14h00: Bồi dưỡng HSG 9 tại THCS Trần Cao Vân, THCS Nguyễn Chí Diểu (theo QĐ).