Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 8h00: Đi cơ sở kiểm tra CSVC (tổ KHTC)

Buổi chiều

- 13h30: Tham dự Hội nghị trực báo GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra CSVC (tổ KHTC)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 7h30: Mời các đơn vị liên quan họp kiểm kê ở MN Kim Long (tổ KHTC)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

Buổi chiều

 13h30: Sở GD&ĐT kiểm tra tình hình xây dựng trường MN đạt CQG tại Tp Huế.

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Đi cơ sở.

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

Buổi chiều

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức thi đấu môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố tại sân vận động Tự Do-Huế (theo QĐ)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

Buổi chiều

- 13h00: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 14h00: Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Địa lý cấp THCS tại trường THCS Lê Hồng Phong (đ/c H.Thủy)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức thi đấu môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố tại sân vận động Tự Do-Huế (theo QĐ)

- 7h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

Buổi chiều

- 13h00: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 13h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 14h00: Bốc thăm môn thi, bài thi GVDG tiểu học tại trường TH Quang Trung (đ/c Phiên)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

- 7h30: Toàn thể đảng viên, chuyên viên Phòng GD&ĐT học Nghị quyết TW8 tại Hội trường UBND TP.

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

Buổi chiều

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).