Thứ Hai, 21/09/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho CBQL, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 23/9/2020 (đ/c Như-PTP)

Buổi chiều

- 14h00: Phối hợp phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ và tổng hợp danh sách đề nghị thi thăng hạng.

Thứ Ba, 22/09/2020

Buổi sáng

- 8h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021 tại TT Hành chính TP (đ/c Thuận-TP, đ/c Như-PTP)

Buổi chiều

- 13h00: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường MN Trường An (đ/c Phương)

- 14h00: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

- 14h00: Tham gia họp HĐND thành phố (đ/c Như-PTP)

Thứ Tư, 23/09/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Xuân Phú (đ/c Tuấn)

- 8h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh (đ/c Tiến-PTP, đ/c Hải)

Buổi chiều

- 13h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 13h30: Đi cơ TH Phước Vĩnh, TH Ngự Bình, THCS Trần Phú (đ/c Nhi, đ/c Xuân)

- 14h00: Hội ý lãnh đạo.

Thứ Năm, 24/09/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho CBQL, từ ngày 24/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (đ/c Thuận-TP, đ/c Tiến-PTP)

- 7h30: Hội nghị công tác quản lý GDMN ngoài công lập.

- 7h30: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Nhân, đ/c Nhi)

Buổi chiều

- 13h00: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Phú Thuận (đ/c Tuấn)

- 14h00: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Nhân, đ/c Nhi)

Thứ Sáu, 25/09/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 7h30: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Nhân, đ/c Nhi)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Hương Long (đ/c Tuấn)

- 8h00: Rà soát, kiểm tra CSVC, các điều kiện để chức các lớp chính trị năm học 2020-2021 (TCHC, KHTC)

Buổi chiều

- 13h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 14h00: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Nhân, đ/c Nhi)

Thứ Bảy, 26/09/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tổ chức ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II tại trường THCS Phạm Văn Đồng.

- 8h00: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 Sở GD&ĐT (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân)