Thứ Hai, 13/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 8h00: Tham gia tập huấn môn tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (đ/c Xuân)

- 9h30: Họp Hội đồng thi đua cơ quan

Buổi chiều

- 13h30: Tham gia tập huấn môn tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (đ/c Xuân)

- 16h00: Tham gia họp thống nhất chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng thành phố Huế (đ/c Tiến-PTP, đ/c Hải).

Thứ Ba, 14/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Dự tổng kết năm học 2019-2020 các đơn vị (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Quang Trung (đ/c Tuấn)

Buổi chiều

- 13h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Vỹ Dạ (đ/c Tuấn)

- 14h00: Họp thống nhất về cơ sở vật chất, thiết bị (Lãnh đạo, cốt cán).

Thứ Tư, 15/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia đoàn đánh giá ngoài của tỉnh tại huyện Phú Lộc (đ/c Nga)

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Số 1 An Đông (đ/c Tuấn)

- 8h00: Tập hợp đề kiểm tra học kỳ II (đ/c Nhân)

Buổi chiều

- 13h00: Tham gia đoàn đánh giá ngoài của tỉnh tại huyện Phú Lộc (đ/c Nga)

- 13h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Phú Lưu (đ/c Tuấn)

- 14h00: Tham gia kiểm tra nhu cầu cải tạo sửa chữa tại trường TH Phước Vĩnh (đ/c Viên)

Thứ Năm, 16/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Phường Đúc (đ/c Tuấn)

Buổi chiều

- 13h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Lê Lợi (đ/c Tuấn)

- 14h00: Họp thuyên chuyển giáo viên, nhân viên theo nguyện vọng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Thứ Sáu, 17/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Tây Lộc (đ/c Tuấn)

- 8h00: Dự Hội nghị “Gặp mặt tôn vinh người hiến máu năm 2020” tại UBND phường Phú Hội (đ/c Thủy-PTP)

Buổi chiều

- 13h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 tại trường TH Trần Quốc Toản (đ/c Tuấn)

Thứ Bảy, 18/07/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (đ/c Hải)