Thứ Hai, 19/08/2019

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Họp Hội đồng xét nâng lương quý II năm 2019.

Buổi chiều

 

- 13h30: Đi cơ sở (các tổ liên quan)

Thứ Ba, 20/08/2019

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp MG độc lập phường An Đông (tổ MN)

- 7h30: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (đ/c Nam-TP)

 - 7h30: Tham dự Hội nghị đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm công tác bán trú năm học 2018-2019 do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Phiên, đ/c H.Thủy)

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở (các tổ liên quan)

- 13h30: Tham dự tập huấn phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Phiên, đ/c H.Thủy)

- 14h00: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX và dạy nghề phổ thông do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân)

- 14h00: Hướng dẫn bàn giao công tác hiệu trưởng trường THCS Tố Hữu.

Thứ Tư, 21/08/2019

Buổi sáng

- 7h30: Thành lập Đoàn kiểm tra các điều kiện cấp phép hoạt động trường TH Viet Elite School.

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp MG độc lập phường Xuân Phú (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở (các tổ liên quan)

- 8h00: Làm việc với phòng QLĐT về việc kiểm tra tiến độ công trình MN Kim Long, MN Hoa Mai

Buổi chiều

- 14h00: Làm việc với phòng QLĐT về việc kiểm tra tiến độ công trình MN Kim Long, MN Hoa Mai

- 14h00: Đón đoàn kiểm tra CCHC thành phố.

Thứ Năm, 22/08/2019

Buổi sáng

- 7h30: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở (các tổ liên quan)

Buổi chiều

- 13h30: Tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng Mn Phường Đúc

- 14h00: Kiểm tra hội trường chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019.

Thứ Sáu, 23/08/2019

Buổi sáng

- 7h30: Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Phòng GD&ĐT.

Buổi chiều

- 14h00: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

Thứ Bảy, 24/08/2019

Buổi sáng