Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

- 14h00: Đ/c Trương Đình Hạnh – PCT TP, đ/c Ngô Thanh Hoa – Tp Nội vụ làm việc với Phòng GD&ĐT.

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

 7h30: Hướng dẫn TH Phú Bình làm hồ sơ KĐCLGD (đ/c Nhân, đ/c H.Thủy)

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid -19 của thành phố Huế (đ/c Thuận-TP)

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

- 7h30: Hướng dẫn TH Tây Lộc làm hồ sơ KĐCLGD (đ/c Nhân, đ/c H.Thủy).

- 8h00: Cấp phát khẩu trang cho các đơn vị trường học trực thuộc để phát cho học sinh và giáo viên tại trường TH Lê Lợi-TP Huế.

Buổi chiều

- 14h00: Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non tại Hội trường Phòng GD&ĐT.

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia đoàn ĐGN tại huyện Quảng Điền (đ/c Như-PTP)

- 8h00: Hướng dẫn công tác bàn giao Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Chí Diểu (đ/c Bình).

- 8h00: Họp phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị, xây dựng CSVC; Hội nghị điển hình tiên tiến.

* Các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh

Buổi chiều

- 13h30: Họp cấp ủy, họp chi bộ

* Các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi sáng

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường.

- 8h00: Tập huấn về KĐCLGD & trường CQG năm 2020 tại Hội trường Phòng GD&ĐT

- 8h00: Họp liên quan kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 (đ/c Bình)

* Các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở nắm tình hình chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường.

* Các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh