Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 22 tháng 10 năm 2019