Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ