Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 04:04 02/02/2015  

Kế Hoạch tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

Thống nhất kế hoạch

Kế hoạch phát triển giáo dục mần non lưu ý cháu 5 tuổi trên địa bàn phường, thành phố giao trách nhiệm đ/c Như.

Đối với phổ thông chú trọng các công  tác:

Kiểm tra học kỳ I, sơ kết học kỳ 1 xem có những việc làm chưa tốt, chú trọng những vấn đề gì cần lưu tâm.

Tổng kết công tác phổ cập MN-TH-THCS, mầm non gửi Báo cáo qua Tổ Phổ thông.

Liên quan sơ kết Vnen phải tăng cường quan tâm nghiên cứu thêm

Quan tâm các môn đặc thù, tăng cường dạy học Tiếng Anh

* Đối với TCHC chú trọng các công  tác:

    Tập trung với KHTC làm bảng lương tháng 1

Báo cáo sơ kết HK1 gửi Sở đúng thời gian

Phân công và kiểm tra trực tết Dương Lịch

* Đối với KHTC chú trọng các công  tác:

Hoàn thành kinh phí xây dựng cơ bản cần phải thực hiện hết

Kế hoạch 13/11 hoàn thành xong bảng lương

Kế hoạch trường Tôn Thất Tùng làm ngay

Các công việc phải có kế hoạch phân công các tổ

Có kế hoạch kiểm tra trước KH của Sở

Kiểm tra, phúc tra trường chuẩn Quốc gia, xem các trường còn thiếu gì về CSVC để lãnh đạo quan tâm

Bàn giao quan tâm đến Hiệu trưởng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non, đánh giá ngoài MN Phú Hòa, MN Huế Star, Mn Thuận Lộc

Dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi tại Sở

Kiểm tra toàn diện các đơn vị MN Hoa Mai, Việt Hương

Tập Huấn dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN do Sở tổ chức

Kiểm tra công tác phổ cập GDMNTNT theo quyết định của UBND Thành phố

Tiếp tục duyệt kế hoạch phát triển GDMN

Đi cơ sở nắm tình hình công tác phổ cập,  dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra các nhóm lớp  độc lập

Hoàn thành  báo cáo sơ kết học kỳ I gửi Sở GD&ĐT

Sơ kết học kỳ I của chuyên môn và công đoàn

Báo cáo qua cổng thông tin Tỉnh trước ngày 05/01/2015

- Bộ phận Phổ thông:

     Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ 1 cấp THCS và tổng hợp báo cáo kết quả lên Sở, qua cổng TT điện tử

     Kiểm tra toàn diện trường THCS Tông Thất Tùng, Phan Sào Nam, Nguyễn Thị Minh Khai, TH Thuận Hòa, Ngự Bình, Ngô Kha.

     Tổ chức Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

     Thi IOE  cấp TH&THCS

     Tổ chức thi vẽ tranh trên máy tính cấp Thành phố

     Tổ chức thi bóng đá nam – nữ cấp TH và dự thi cờ vua cấp Tỉnh

     Chọn bài thi “Tích hợp liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn và dạy học tích hợp”

     Triển lãm phong trào “ Rèn chữ- giữ vở”

     Phố hợp với Thành đoàn tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” cấp Thành phố.

     Tham dự Hội thi làm TPT Đội giỏi cấp Tỉnh

     Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức và triển khai các lớp tập huấn chuyên môn

     Tổ chức tổng kết công tác PCGD năm 2014

     Đề nghị Sở Phúc tra trường đạt chuẩn Quốc Gia (TH Vỹ Dạ, Xuân Phú), thư viện chuẩn

     Đánh giá ngoài tại THCS Nguyễn Văn Linh, TH Thủy Biều

     Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, triển khai thông tư 30/2014, giáo dục đạo đức học sinh, vệ sinh môi trường, dạy học 2 buổi/ ngày, dạy thêm-học   thêm và thực hiện các coogn việc khác do lãnh đạo phân công

- Bộ phận Tổ chức cán bộ:

Bàn giao Hiệu trưởng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chuẩn bi bàn giao công tác Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du và TH Phú Hậu. Hướng dẫn bàn giao công tác Hiệu trưởng TH Hương Sơ, TH Phú Cát. THCS Nguyễn Chí Diểu

Lập danh sách kế toán, trình lãnh đạo duyệt gởi Phòng Nội vụ và phòng TCKH

Tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ I

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Hướng dẫn Mừng Đảng – Mừng Xuân

Phối hợp bộ phận KHTC kiểm tra bảng lương tháng 01/2015

Tham gia kiểm tra trường học theo kế hoạch

Tiến hành kỷ luật giáo viên vi phạm KHHGĐ (THCS Chu Văn An)

Đi cơ sở nắm tình hình đội ngũ, hợp đồng giáo viên, nhân viên, việc thực hiện chế độ chính sách, việc cam kết thực hiện KHHGĐ,  việc thực hiện học 2 buổi/ngày của TH và THCS nhằm tham mưu lãnh đạo để đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

-Bộ phận  Kế hoạch tài chính:

 Lập dự toán chi tiết nguồn kinh phí tự chủ VP PGD và dự toán chi hoạt động sự nghiệp chung của ngành năm 2015. Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 1/2015

Tiếp tục kiểm tra, tổng hợp báo cáo dự toán kinh phí năm 2015 của các đơn vị trực thuộc. Tham mưu kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí NS chi thường xuyên của Ngành năm 2015.

Kiểm kê tài sản VP cơ quan PGD định kỳ (Theo QĐ)

Kiểm tra xác nhận bảng lương tháng 1/2015 cho các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh báo cáo quy hoạch trường THCS Nguyễn Hoàng theo ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND Tp.Huế.

Tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao Hiệu trưởng các trường TH Phú Hậu, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Nguyễn Du.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2014.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (Phối hợp cùng các bộ phận). 

Đi cơ sở

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.