Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 02:08 10/02/2015  

Kế hoạch tháng 02 /2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với MN chú trọng các công  tác:

Phổ cập, trường chuẩn quốc gia, cháu 5 tuổi đề nghị có Kế hoạch cụ thể.

Về công tác PCGDMN 5 tuổi quan tâm giúp đỡ Kim Long, An Cựu, Phước Vĩnh và xem lại Hương Sơ và Phò Quang.

- Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

Thi KHKT trường nào có đề tài dự thi phải có giáo viên phụ trách và lãnh đạo trường.

Đón đoàn kiểm tra Phổ cập phân công đi theo đoàn

Hoàn thành các văn bản chỉ đạo các công việc mà P. trưởng phòng phân công

Triển khai kế hoạch cụ thể các chuyên đề các trường

- Đối với TCCB chú trọng các công tác:

Trong tâm về công tác CBQL,

Trực Tết, trực báo Hiệu trưởng

Kế hoạch 29 và đề án đề nghị tổ TCHC xây dựng kế hoạch cụ thể

Tham mưu vè giáo viên thừa thiếu

- Đối với KHTC chú trọng các công tác:

Tiếp tục chỉ đạo các công trình hoàn thành, để các đơn vị chủ động, các dự án Thành phố cho phép xây dựng đề nghị quan tâm,  các trường mầm non Tiểu học khó khăn..

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non, đánh giá ngoài mn Thủy Xuân, Thuận Lộc

Tiếp tục chỉ đạo cơ sở rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ PCGDMN5 tuổi

Tập huấn giáo dục âm nhạc trong trường mầm non

Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện bộ chuẩn PTTE 5 tuổi tạ địa phương

Tham mưu Thành phố kiểm tra công nhận, công nhận lại trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Ất Mùi

Đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ đảm bảo an toàn cho trẻ, kiểm tra công tác PCGDMNTNT,  kiểm tra việc thực hiện đánh giá trẻ theo quy định, kiểm tra trường lớp mn ngoài công lập

Kiểm tra toàn diện MN Vĩnh Ninh, Thuận Hòa

-  Bộ phận phổ thông:

Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Kiểm tra toàn diện trường THCS Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai; THCS Nguyễn Cư Trinh, TH An Hòa

Tổ chức triển lãm “ Vở sạch- chữ đẹp” cấp Thành phố (6/2); cấp Tỉnh (9-10/2) và chấm phong trào “ Vở sạch –c hữ đẹp” ở các trường.

Tổ chức liên hoan Tiếng Hát học sinh mừng Đảng- Mừng Xuân

Tham gia dự thi Hội thi KHKT cấp Tỉnh

Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức và triển khai các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn

Bồi dưỡng HSG lớp 9 dự thi cấp Tỉnh

Tỉnh kiểm tra công tác PCGD – XMC

Đề nghị Sở phúc tra trường đạt chuẩn Quốc gia (TH Vỹ Dạ, Xuân Phú), thư viện chuẩn.

Đánh giá ngoài tại THCS Nguyễn Văn Linh, TH Thủy Biều.

Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh, triển khai TT 30/2014,  giáo dục đạo đức học sinh, vệ sinh môi trường, dạy học 2 buổi/ngày, dạy thêm, học thêm.

 - Bộ phận TCCB:

Bàn giao Hiệu trưởng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Nguyễn Du và TH Phú Hậu

Hướng dẫn bàn giao công tác Hiệu trưởng trường TH Hương Sơ, TH Phú Cát, THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Nguyễn Chí Diểu

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý nghỉ hưu tháng 5, TH Vĩnh Ninh P.H trưởng hết nhiệm kỳ tháng 5/2015

Xây dựng kế haocsjh 2015, thực hiện nghị quyết 29 và thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp

Tổng hợp hồ sơ kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết

Tham gia kiểm tra toàn diện đơn vị theo Kế hoạch

Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm mới, kiểm tra việc hợp đồng và quản lý đội ngũ

 - Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 1/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 2.

Tiếp tục phối hợp với Phòng TCKH thẩm tra quyết toán thu chi NS năm 2014 (Theo lịch)

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và tham gia công tác bàn giao Hiệu trưởng các trường TH Phú Hậu, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Nguyễn Du.

Tiếp tục công tác lập danh mục đầu tư phục vụ lập Đề án KCH trường lớp học giai đoạn 2015-2020 báo cáo Sở GD&ĐT trước ngày 14/2.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án mới trong năm 2015. Giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (Các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”; Kiểm tra toàn diện; Đón tết Ất Mùi...)

Đi cơ sở

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

                                                                   Huế, ngày 02    tháng  02   năm 2015