Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 09:22 02/10/2015  

Kế hoạch tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015

 

  1. Nhiệm vụ trọng tâm:

             Đối với MN chú trọng các công  tác:

             Kế hoạch đề ra cần có kiểm tra lại kết quả thực hiện

             Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

             Về Hội đồng bộ môn cần kết hợp thêm tổ mầm non để có cuộc hợp chung toàn bộ môn

Đi cơ sở, họp về Phổ cập chuẩn bị các nội dung chu đáo

Thi học sinh giỏi cần chuẩn bị tốt, về kiến thức không được quá chương trình học

Hội thảo liên quan đến bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm bắt tinh thần của giáo viên dạy bồi dưỡng để đi đến thống nhất

Hội thảo Toán lớp 6 chỉ dự giờ  1 tiết dạy lớp 6 của các giáo viên sau đó đi đến kết luận chung

Ngày 11/10 tổ chức Hội khỏe phù đổng, tại trường PV Đồng

Các bộ phận cần rà soát về kinh phí của các tổ

Đối với TCCB chú trọng các công tác:

Triển khai tốt Quyết định 05 của Tỉnh, hướng dẫn các trường và kiểm tra

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

Hội ý về kinh phí cấp cho Mầm non

             Tổng hợp kinh phí tháng 10 cấp cho Giáo viên chuyển trường trong thành phố, giáo viên thuyên chuyển Huyện đến Thành phố, giáo viên hợp đồng có Quyết định của Thành phố, những trường hợp đồng do thiếu giáo viên để cấp kinh phí

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Dự Hội Công chức, viên chức các đơn vị MN và Phòng GD&ĐT

Tiếp tục đánh giá ngoài MN Phú Hiệp, MN Hương Long, MN Kim Long và làm tờ trình đề nghị đánh giá ngoài trường MN An Tây, MN An Hòa

Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn trường MN Hương Long, MN Thủy Xuân, MN Hoa Hồng hoàn thành các điều kiện để đăng ký các cấp kiểm tra công nhận đạt chuẩn QG. Gửi tờ trình đề nghị Thành phố kiểm tra, công nhận đạt chuẩn QG mức độ 1

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập

Hướng dẫn 3 trường MN Hoa Mai, MN Trường An, MN Hương Sơ hoàn thiện mô hình điểm về GDPTVĐ và nhân rộng đến 100% các trường MN các trường MN Trực thuộc

Đi cơ sở dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc thực hiện chương trình GDMN, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, công tác bán trú, thu chi đầu năm học .. . trong trường MN

Đón đòn kiểm tra của Bộ (từ ngày 19 đến 24/10/2015)

Tổng hợp báo cáo thống kê số liệu về trường, lớp, trẻ em, giáo viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý sức khỏe trẻ đầu năm.

Họp hội đồng chuyên môn tổ MN

Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

- Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

Dự Hội nghị CCVC, Đại hội Chi Đội- Liên Đội tại các đơn vị

Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức và triển khai các lớp T H chuyên môn

Kiểm tra việc triển khai hoạt động NCKH tại các trường

Họp triển khai hoạt động của Hội đồng chuyên môn các cấp; kiện toàn, củng cố sinh hoạt cụm chuyên môn các bộ môn

Tổ chức thi HSG môn MTCT lớp 8,9, HSG lớp 9 cấp Thành phố

Thực hiện công tác xây dựng, phúc tra trường đạt chuẩn Quốc gia và tiếp tục công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (đánh giá ngoài tạo THCS Nguyễn Hoàng)

Tiếp tục xây dựng đề án dạy - học ngoại ngữ, giáo dục đạo đức cho học sinh và phóng sự ATGT tại các trường và rung chuông vàng về ATGT cho các trường TH và THCS

Khai mạc HKPĐ cấp Thành phố (10-11/10/2015), thi đấu môn Cờ vua, tham gia thi đấu các môn cấp Tỉnh (28/10-4/11/2015)

Chỉ đạo tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015 và chuẩn bị hồ sơ để Thành phố kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2015

Đi cơ sở nắm tình hình hoạt động dạy - học, sinh hoạt chuyên môn, bán trú, vệ sinh môi trường, NCKH, hoạt động các phòng thực hành, dạy thêm học thêm…

- Bộ phận TCCB:

Tiếp tục tuyển dụng viên chức mầm non, tiểu học năm 2015 (Tổng hợp hồ sơ, xét tuyển thông qua phỏng vấn và bố trí viên chức tuyển mới cho các đơn vị)

2. Thực hiện công tác bổ nhiệm CBQL

3. Tiếp tục hướng dẫn trường TH An Cựu, TH Số 1 An Đông chuẩn bị bàn giao công tác Hiệu trưởng và bàn giao công tác Hiệu trưởng TH An Cựu vào cuối tháng 10/2015.

4. Trình UBND thành phố phê duyệt hạng trường và tổ chuyên môn, báo cáo điều chỉnh số lớp của một số đơn vị.

5. Trình lãnh đạo xét hồ sơ nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2015

6. Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua, hồ sơ Hội nghị CCVC của các đơn vị. Tham mưu lãnh đạo tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, đăng ký thi đua của cơ quan.

7. Xây dựng một số báo cáo:

- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”

- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

8. Thông báo các đơn vị chuẩn bị công tác PCBL, TKCN và PCCC, CNCH năm 2015.  Kiểm tra 100% đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ này.

9. Đi cơ sở: Kiểm tra hồ sơ quản lý đội ngũ. Kiểm tra  việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức từ cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Việc ký kết hợp đồng lao động và việc thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ. Tham mưu lãnh đạo nắm tình hình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của các đơn vị có tỷ lệ thấp.

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 9/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 10.

Tổng hợp điều chuyển kinh phí theo sự điều chuyển giáo viên trên địa bàn.

Tổng hợp nhu cầu kinh phí tiền lương giáo viên hợp đồng của khối MN,TH, THCS để bổ sung cho các đơn vị.

Lập dự toán kinh phí hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục mầm non (Báo cáo Phòng TCKH trước ngày 15/10)

Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư.

Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án trong năm 2015&2016 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Vỹ Dạ, TH Tây Lộc, TH Phú Hòa, TH Phú Cát, TH An Hòa, MN Phú Thuận, THCS Nguyễn Du,  Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng…

Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Kim Long 1, TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB kế hoạch năm 2015.

Chuẩn bị và tham gia Hội nghị công chức, viên chức, công đoàn cơ quan PGD&ĐT năm học 2015-2016.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng. (Kỷ niệm ngày PNVN 20/10...)

Đi cơ sở (Kiểm tra tình trạng CSVC trường lớp năm học mới; Công tác thu-chi...)

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.