Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 11:00 08/09/2014  

Kế hoạch tháng 11/2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

 

  1.  Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

   - Tập trung hoàn thành công tác PCGD MN 5 tuổi

   -  Các hoạt động dạy và học, VSAT TP, phòng chống dịch bệnh, thu chi tiền

   - Công tác trường chuẩn Quốc gia

   - Đi cơ sở nắm tình hình, Dự và chỉ đạo ngày 20/11 các trường

Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

- Chú trọng công tác phổ cập có hiệu quả, chỉ đạo các trường phúc tra lại cập nhật số liệu vào phần mềm.

-   Tiến hành kiểm tra trường chuẩn, xem lại các điều kiện của các đơn vị

-         Tiếp tục công tác kiểm định chất lượng

-         Tiếp tục làm tốt công tác tập huấn,

-         Tổ chức tốt các  Hội thi Giáo viên TPT giỏi, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học.

Đối với TCCB chú trọng các công tác:

- Hòa thiện về đề án điều chỉnh mạng lưới

- Chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm ngày 20/11

- Tham mưu vê công tác Nhân sự

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thu, chi, việc hợp đồng chính sách cho đội ngũ

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

- Nắm lại các dự án

-Công tác giải ngân kinh phí của các dự án

- Chấn chỉnh thu chi của các trường, tăng cường đi cơ sở

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

Bộ phận Mầm non:

Tiếp tục quan tâm về trường chuẩn Quốc gia của MN Phú Hòa , đánh giá ngoài MN Huế Star

Chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch giáo dục

Kiểm tra các trường mầm non mẫu giáo độck lập

Kiểm tra chuyên đề  phát triển vận động MN Hoa Mai, Hương Sơ

Đi cơ sở kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Bộ phận phổ thông:

 

Tổ chức ngày 20/11

Tham gia Hội nghịu điển hình tiên tiến của Phòng

Tham gia đoàn kiểm tra về Phổ cập THCS-Phổ cập Trung học vào ngày 04/11 đến 9/11

Kiểm tra toàn diện Tôn Thất Tùng, Nguyễn Hoàng

Tổ chức Hội thi GV TPT giỏi 21/11 – 23/11 tại Chu Văn An

Thi giáo viên dạy giỏi TH cấp Thành Phố sáng 29/11

Thi cầu lông, đá cầu ngày 15/11 đến 17/11

Thi máy tính cầm tay cấp tỉnh ngày 06/11

Phố Hợp tổ chức Thi viết thư UPU ngày 10/11 tại THCS Lê Hồng Phong

Tổ chức Liên hoan tiếng hát giáo viên chào mừng ngày 20/11

Tổ chức ôn tập Học Kỳ I

Hôi thảo CN Lớp, các lớp tập huấn do sở tổ chức

Kiểm tra thư viện chuẩn, trường chuẩn Quốc Gia

Đánh giá ngoài tại THCs Nguyên Thị Minh Khai, TH Tây Lộc

 Bộ phận Tổ chức – Hành chính:

         

Bàn giao công tác Hiệu trường trường Mn hương Lưu

Tham Mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL do tăng hạng trường và nghỉ hưu

Tham mưu điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Nộp hồ sơ thi đau đăng ký đầu năm

Đề án điều chỉnh mạng lười trường lớp

Xây dựng chương trình hành động NQ 29 của Thành Ủy

Tham gia đoàn kiểm tra Hành chính Thành phố

Đi cơ sở theo kế hoạch

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 10/2014; Chuẩn bị kinh phí hoạt động tháng 11.

Tiếp rà soát các nguồn kinh phí, dự kiến kế hoạch tham mưu phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại năm 2014.

Tham gia công tác bàn giao Hiệu trưởng MN Hương Lưu.

Tổng hợp điều chuyển kinh phí tiền lương cho số giáo viên được thuyên chuyển trong thành phố. Tổng hợp bổ sung kinh phí cho giáo viên huyện chuyển đến; điều chỉnh ngạch bậc; nâng lương trước tời hạn.

Tiếp tục đi cơ sở kiểm tra các khoản thu, chi năm học 2014-2015.

Phối hợp Phòng TCKH tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính trường học cho Hiệu trưởng và Kế toán các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai một số dự án mới năm 2014,

Theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang triển khai. Giải ngân nguồn kinh phí các dự án.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

                                                                   Huế, ngày   01   tháng   11  năm 2014

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       

 

                                                                                    Phan Nam