Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:47 09/11/2016  

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ

1.  Bộ phận Mầm non:

+ Kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN Phú Hậu, MN Phú Bình; thẩm định báo cáo tự đánh giá MN An Cựu, MN Bích Trúc.

+ Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở.

+ Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường: Hướng dẫn áp dụng các mô đun ưu tiên vào các hoạt động trong ngày cho trẻ MN.

+ Chuẩn bị các điều kiện cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Đi cơ sở.

2. Bộ phận phổ thông:

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

+ Tham gia đoàn kiểm tra PCGD TH,THCS – XMC

+ Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9

+ Tổ chức Thẩm định giáo án E-learning

+ Tổ chức thi đấu cầu lông TH, THCS

+ Tham gia thi MTCT cấp tỉnh

+ Hướng dẫn các trường ôn tập kiểm tra HKI

3. Bộ phận Tổ chức – Hành chính:

+ Hướng dẫn, tham gia, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

+ Tập hợp danh sách đăng ký thi đua năm học 2016-2017.

+ Tổng hợp hồ sơ giáo viên xét hết thời gian tập sự.

+ Rà soát danh sách kế toán các trường đến thời gian luân chuyển.

+ Hoàn thành bảng phân công phân nhiệm lãnh đạo và chuyên viên Phòng.

+ Rà soát qui hoạch CBQL các trường và Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu thành phố tuyển mới giáo viên.

+ Phối hợp 2 ban về việc điều động,  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL nhiệm kỳ 2017 - 2022

+ Tập hợp danh sách cán bộ, giáo viên sinh năm 1987 đến nay để qui hoạch cán bộ của thành phố theo kế hoạch của Thành ủy.

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

+ Bàn giao công tác hiệu trưởng MN Hương Sơ, THCS Nguyễn Hoàng.

+ Đi cơ sở nắm tình tình hình các đơn vị

4. Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

+ Thanh toán kinh phí chi thường xuyên tháng 10, chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động tháng 11.

+ Tham gia bàn giao hiệu trưởng trường MN Hương Sơ, THCS Nguyễn Hoàng.

+ Tham mưu cấp bổ sung kinh phí cho giáo viên có HSL dưới 2,34 theo Nghị định 17 và nhu cầu kinh phí nâng lương trước thời hạn 6 tháng đầu năm 2016, giáo viên hợp đồng do trường thiếu định biên.

+ Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo và khuyết tật, ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi, miễn giảm học phí học kỳ I NH 2016-2017.

+ Chuẩn bị các điều kiện và tham dự gặp mặt truyền thống nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình tăng cường csvc học kỳ I Năm học 2016-2017.

+ Hướng dẫn các đơn vị lập và báo cáo dự toán NSNN chuẩn bị cho kế hoạch phân bổ dự toán NSNN niên độ 2017.

+ Đi cơ sở:  (Có lịch cụ thể theo tuần)

5. Lãnh đạo:

+ Chỉ đạo, tổ chức gặp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.

+ Chỉ đạo công tác bàn giao hiệu trưởng.

+ Công tác điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL

+ Phối hợp phòng Nội vụ chuẩn bị tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thành phố

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ trường học: MN,TH,THCS

+ Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường Chuẩn Quốc gia

+ Phân công, phân nhiệm Lãnh đạo; chuyên viên Phòng GD&ĐT