Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 08:34 03/11/2015  

Kế hoạch tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015

  1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

 - Quan tâm Kế hoạch kiểm tra quản lý sử dụng thiết bị

 -  Quản lý về giờ dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường

 - Chỉ đạo trường MN Diệu Nghiêm Hội nghị CCVC

 - Phổ cập MN 5 tuổi, đ/c Nhân hỗ trợ mầm non

Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

- Chuẩn bị tốt Tổng kết Hội nghị về công tác kiểm tra

- Quản lý về của CBQL, chất lượng đầu cấp

     - Kết hợp với kiểm tra 2 đề án

- Rung chuông vàng về ATGT cần đổi lịch tránh chồng chéo

Đối với TCCB chú trọng các công tác:            

- Tham mưu các Quyết định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL…

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

      - Rà soát phần kinh phí cuối năm

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

1. Làm tờ trình đề nghị Thành phố, Tỉnh kiểm tra công nhận trường MN Thủy Xuân, MN Hương Long, MN Hoa Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN An Tây, MN An Hòa.

3. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi “Thiết bị dạy học tự làm” và thi “giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở.

4. Đi cơ sở dự giờ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN; thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác thực hiện PCGDMNNT; công tác xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị đồ dùng, đồ chơi; (sẽ có lịch hàng tuần); Kiểm tra toàn diện trường MN Hoa Hồng.

5. Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường.

6. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

7. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình TT Huế thực hiện phóng sự “Xây dựng môi trường PTVĐ an toàn cho trẻ mầm non”.

8. Tham gia các hoạt động của phòng và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

- Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11

Tham gia đoàn kiểm tra của Thành phố về PCGD-XMC, PCTHCS và PC bậc TrH năm 2015 (từ ngày 9-17/11)

Tiếp tục Bồi dưỡng HSG MTCT lớp 8-9 học sinh năng khiếu TDTT dự thi cấp Tỉnh và bồi dưỡng HSG lớp 9 đợt 1 ( 2/11- 19/12/2015)

Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu ATGT (5/11) thi tìm hiểu Phòng chống ma túy HIV/AIDS

Tổ chức thi GVDG cấp thành phố (23/11 thi lý thuyết; 24- 31 thi thực hành)

Tham gia thi đấu Hội khỏe phù đổng tỉnh môn cầu lông, đá cầu, bóng bà, cờ vua cấp Th và THCS

Tham gia thi máy tính cầm tay cấp tỉnh

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra HK1

Tổ chức Hội thảo “Phương pháp dạy toán lớp 6”

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015-2016

Tham gia các lớp tập huấn do sở tổ chức và triển khai tập huấn các lớp chuyên môn, PP BTNB, kỹ năng UDCNTT trong soạn đề kiểm tra cấp TH

Tham gia tổ chức Ngày hội kỹ năng sống cho các câu lạc bộ Nauy

Thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng thư viện chuẩn, Tỉnh kiểm tra kỹ thuật trường TH Ngự Bình, An Hòa đạt chuẩn Quốc gia

Đánh giá ngoài tại THCS Hàm Nghi, TH Xuân Phú

Đi cơ sở dự giờ kiểm tra tình hình dạy học, 2 buổi/ngày, nắm chất lượng học sinh ở các lớp đầu cấp, số lượng phòng TH và sử dụng TBDH,  giờ dạy của CBQl, khảo sát học sinh để thực hiện đề án Dạy-học Tiếng Anh, giáo dục đạo đức, NSVMĐT GDTC cho học sinh, tình hình NCKH và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

- Bộ phận TCCB:

Tiếp tục phối hợp với Phòng Nội vụ tuyển dụng viên chức mầm  non, tiểu học năm 2015, bố trí đơn vị cho viên chức tuyển mới

Bàn giao công tác Hiệu trưởng trường TH An Cựu (chiều 02/11)

Tiếp tục hướng dẫn trường TH Số 1 An Đông chuẩn bị bàn giao công tác Hiệu trưởng. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại HT Trường THCS Trần Cao Vân, bổ nhiệm mới các trường còn thiếu

Hướng dẫn và tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017

Thành lập Hội đồng trường của Tiểu học và THCS nhiệm kỳ 2015-2020

Đi cơ sở kiểm tra Hồ sơ quản lý đội ngũ, kiểm tra việc ra QĐ chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức từ đơn vị khác chuyển đến. Hồ sơ hợp đồng giáo viên, nhân viên của các đơn vị. Kiểm tra nội bộ trường học, Quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý, Phân công phân nhiệm, ký hợp đồng với viên chức tuyển mới

Tham mưu lãnh đạo nắm tình hình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của các đơn vị có tỷ lệ thấp

Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

 

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

1. Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 10/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 11.

2. Rà soát các nguồn kinh phí đồng thời tham mưu kế hoạch giải ngân các nguồn kinh phí năm 2015.

3. Tổng hợp báo cáo tình hình tăng cường csvc học kỳ I NH 2015-2016.

4. Tiếp tục tổng hợp và tham mưu cấp kinh phí để đầu tư tăng cường csvc cho các đơn vị trường học có nhu cầu cấp thiết.

5. Tổ chức tập huấn công tác quản lý tài chính năm 2015 đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch dự toán ngân sách năm 2016.

6. Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư.

Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án trong năm 2015&2016 gồm các dự án: TH Lý Thường Kiệt (Đang thi công công trình), MN An Hòa (Tổ chức đấu giá gói thầu xây lắp và tiến hành các thủ tục để khởi công), MN Phước Vĩnh (Mở thầu gói thầu XL và tiến hành các thủ tục để khởi công), TH Vỹ Dạ (Mở thầu gói thầu XL và tiến hành các thủ tục để khởi công), MN Tây Lộc, MN Phú Thuận, TH Tây Lộc, TH Phú Hòa, TH An Hòa, THCS Nguyễn Du, Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng…

Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Kim Long 1, TH Xuân Phú, TH Phú Cát, TH Phú Bình,  THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

7.Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng. (Các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11...)

8. Đi cơ sở

9.Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

10.Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.