Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 02:09 03/03/2015  

kế hoạch tháng 3

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015

 

  1.   Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

       Rà soát hồ sơ PCGD MN 5 tuổi của các phường, Yêu cầu tổ KHTC tham gia. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015 của Thành phố.

        Đi cơ sở giúp đỡ các đơn vị,

        Đi cơ sở trường MN Phú Hội nắm lại số lượng để phân lớp hợp lý khi về cơ sở mới.

        Đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, kiểm tra trường, lớp MN ngoài công lập…

        Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề GDPTVĐ.

Tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012-2015 và phương hướng giai đoạn 2015-2020.

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 26/3.

Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

Chỉ đạo cụ thể về tổ chức ngày8/3 và  26/3

Chỉ đạo phối hợp hội thao Nghi thức đội

Quan tâm chú trọng đến các hội thi giáo viên và học sinh thi Tỉnh.

       Làm việc với Trung tâm EUC  để hợp tác đào tạo giúp học sinh phát triển ngoại ngữ .

Đối với TCCB chú trọng các công tác:    

Tham mưu danh sách bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, đề xuất Phó HT và Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổng hợp các văn bản mới liên quan đến công tác thi đua

Tổng hợp về Cán bộ cấp dưỡng và nhân viên bảo vệ các trường MN

Họp về công tác CCHC của Phòng GD&ĐT

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

Hệ thống lại những trường mà Thành phố đã có chủ trương xây dựng

Yêu cầu Kiểm tra các đơn vị và báo cáo các loại BHXH,BHTT,BHTN

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; Hoàn thành đánh giá ngoài trường MN Thuận Lộc, MN Phước Vĩnh. Tiếp tục đăng ký đánh giá ngoài trường MN Thủy Xuân, MN Thuận Hòa.

Thẩm định hồ sơ phổ cập GDMNT 5 tuổi 27 phường theo qui định. Đề nghị Thành phố kiểm tra công nhận phường đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015 của Thành phố.

Kiểm tra, hư­ớng dẫn trư­ờng MN Thủy Xuân, MN Hoa Hồng đăng ký xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia.

Kiểm tra toàn diện 2 đơn vị: MN Thuận Hòa, MN Phú Hòa.

Đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, kiểm tra trường, lớp MN ngoài công lập… (sẽ có lịch hàng tuần).

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề GDPTVĐ.

Cùng với tổ phổ thông tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012-2015 và phương hướng giai đoạn 2015-2020.

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 26/3.

 Tham gia các hoạt động khác của phòng.

-  Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3 và 26/3

Kiểm tra toàn diện trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Cư Trinh, TH An Hòa, Xuân Phú

Tổ chức Hội thi giải toán quan mạng Internet cấp Thành phố

Tham gia thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh TH cấp Tỉnh

Tổ chức Hùng biện Tiếng Anh cấp THCS cấp Thành phố (11/3) và tham gia thi tỉnh

Tham gia thi GVDGTH cấp Tỉnh (5-6/3) và tiết dạy bắt buộc ngày 16/3/2015 tại Hội trường Sở

Tham gia thi IOE cấp Tỉnh

Tham gia các lớp tập huấn do  Sở tổ chức và triển khai các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn

Tiếp tục Bồi dưỡng HSG lớp 9 dự thi cấp Tỉnh

Tổ chức Sơ kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia

Sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (5-6/3/2015)

Đánh giá ngoài tại trường THCS Phan Sào Nam, Tiểu học Thủy Biều

Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh, triển khai TT 30/2014,  giáo dục đạo đức học sinh, vệ sinh môi trường, dạy học 2 buổi/ngày, dạy thêm, học thêm.

 - Bộ phận TCCB:

Bàn giao công tác Hiệu trưởng THCS Nguyễn Chí Diểu, Huỳnh Thúc Kháng, TH Hương Sơ.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL: TH Thủy Biều, TH Phường Đúc, TH Thuận Hòa CBQL nghỉ hưu tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2015; TH Vĩnh ninh P.HT hết nhiệm kỳ tháng 5/2015

Mời 2 ban thống nhất danh sách và xin ý kiến Đảng ủy phường Phường Đúc, Phường Thuận Hòa, Vĩnh Ninh và Hội đồng sư phạm các đơn vị

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhân sự năm học 2015- 2016

Lập danh sách CBQL, cán bộ nguồn tham gia lớp QLGD do trường CĐSP tổ chức

Chuẩn bị công tác thi đua năm học 2014- 2015-03-02 Xây dựng kế hoạch mạng lưới trường lớp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2015

Họp Hội đồng kỷ luật xét lại 2 trường hợp vi phạm chế độc chính sách KHHGĐ của trường THCS Chu Văn An  và Mầm non Vỹ Dạ

Tham gia kiểm tra toàn diện đơn vị theo kế hoạch

Đi cơ sở kiểm tra toàn diện, kiểm tra thường xuyên về tình hình đội ngũ, hợp đồng giáo viên và thực hiện chế độ chính sách

 - Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 2/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 3.

Tiếp tục phối hợp với Phòng TCKH thẩm tra quyết toán thu chi NS năm 2014 (Theo lịch)

Tiếp tục tham gia công tác bàn giao Hiệu trưởng các trường: THCS Nguyễn Chí Diễu; THCS Huỳnh Thúc Kháng; TH Hương Sơ.

Bàn giao công trình cải tạo sửa chữa tại 54 Nguyễn tri Phương cho trường TH Lý Thường Kiệt đưa vào sử dụng (Dự kiến vào lúc 14g ngày thứ ba (3/3/2015). Tổ chức kiểm tra kỹ thuật và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng công trình tại 118 Lê Thánh Tôn cho trường Mn Thuận lộc.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án mới trong năm 2015. Giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (Các hoạt động “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Huế giải phóng 26/3...)

Đi cơ sở

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

                                                                   Huế, ngày   03   tháng  03  năm 2015

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       

 

                                                                                    Phan Nam