Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 08:36 09/04/2015  

Kế hoạch tháng 4

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2015

 

  1.   Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

-  Chú trọng PCGD MN 5 tuổi, quan tâm đi kiểm tra lại các đơn vị đã kiểm tra đạt chuẩn Quốc gia

- Công tác chăm sóc nuôi dưỡng cháu

Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

- Chỉ đạo tích cực dạy học, ôn tập. Tập trung cho các Hội thi để đạt kết quả cao, Chú trọng trong việc ra đề  nhất là học sinh lớp 9.

- Thẩm định bài thi về hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

- Chủ động chú trọng về trường chuẩn Quốc gia

- Chú trọng về công tác kiểm tra cuối năm. Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và Quốc gia

Đối với TCCB chú trọng các công tác:    

- Thành lập đoàn kiểm tra thi đua các đơn vị đề nghị tập thể lao động xuất sắc

- Rà soát lại tình hình đội ngũ tháng 4, tháng 5 chốt số liệu, đối chiếu để làm tốt TTHTCĐ .

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

Công tác kiểm kê tài sản, CSVC, thiết bị, lập kế hoạch sửa chữa tổng hợp báo cáo Thành phố.

Thông báo các trường về thu tiền trái tuyến

Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu sau khi trường đã họp Ban đại diện CMHS, Nếu muốn thu phải có kế hoạch thu, chi báo cáo Phòng phê duyệt.

Làm việc với các đơn vị về kế hoạch phát triển giáo dục

   2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

1. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; Hoàn thành đánh giá ngoài trường MN Thủy Xuân, MN Thuận Hòa, MN phước Vĩnh.

2. Tỉnh kiểm tra công nhận lại 6 đơn vị MN đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

3. Sở GD & ĐT thanh tra toàn diện đơn vị MN Tây Lộc.

4. Tham gia đoàn kiểm tra thi đua của phòng GD&ĐT.

5. Tham dự lớp tập huấn chuyên đề Giáo dục phát triển vận động trong trường MN của Sở GD & ĐT và triển khai tập huấn tại phòng.

6. Dự Hội nghị Đại hội chi bộ của cơ quan phòng Giáo dục & Đào tạo.

7. Thành phố kiểm tra, công nhận phường đạt chuẩn PCGDMNTNT năm 2015(Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 4 năm 2015). Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015 của Thành phố gửi Tỉnh kiểm tra.

8. Cùng với tổ phổ thông tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012-2015 và phương hướng giai đoạn 2015-2020.

9. Tiếp tục kiểm tra, hư­ớng dẫn trư­ờng MN Hương Long, MN Thủy Xuân, MN Hoa Hồng đăng ký xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia.

10. Đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, công tác bồi dưỡng thường xuyên, kiểm tra trường, lớp MN ngoài công lập… (sẽ có lịch hàng tuần).

11. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 30/4, ngày 1/5.

12. Tham gia các hoạt động khác của phòng.

 

-  Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4 và 01/5

Tham dự Đại hội Đảng cơ quan PGD

Tổ chức kiểm tra chuyên đề tại trường TH số 1 An Đông, Vỹ Dạ

Chỉ đạo tổ chức ôn tập kiểm tra KH2, chuẩn bị các điều kiện kiểm tra HK2

+  Tổ chức thi điền kinh cấp Thành phố

+ Tổ chức thi HSG lớp 8 cấp Thành phố và chấm thi

+ Tham gia các hoạt động Festival Huế

+ Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh

+ Tham gia thi VOE cấp Quốc gia

+ Theo dõi thi nghề lớp 8

+ Tham gia Hội thi “ Kể chuyện Bác Hồ” và  “ Chỉ huy Đội giỏi” cấp Tỉnh

+ Chọn bài tham gia thi “Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức, triển khai các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Tổ chức sơ kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Sở thanh tra chuyên ngành  các trường TH

Đánh giá ngoài tại THCS Hàm Nghi, TH Thủy Biều

Tham gia đoàn kiểm tra thi đua

 

- Bộ phận TCCB:

Bàn giao công tác Hiệu trưởng Tiểu học Thủy Biều, phối hợp với Phòng Nội vụ để tham mưu thành phố có QĐ bổ nhiệm CBQL trường TH Thủy Biều

Tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục năm 2015-2016 của các đơn vị, phối hợp với Phòng Nội vụ duyệt kế hoạch năm học mới

Tham mưu bổ nhiệm lại CBQL hết nhiệm kỳ. Tham mưu lãnh đạo điều chuyển giáo viên THCS sang công tác tại TTHTCĐ

Hướng dẫn quy hoạch CBQL nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo

Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký TTLĐ XS năm học 2014-2015

Tổng hợp hồ sơ nâng lương và thâm niên nhà giáo 6 tháng đầu năm 2015-04-06

Kiểm tra chuyên đề các đơn vị theo kế hoạch. Tham gia các hoạt động chào mừng 30/4 và 01/5 và Festival Huế

-         Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

1. Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 3/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 4.

2. Tiếp tục phối hợp với Phòng TCKH thẩm tra quyết toán thu chi NS năm 2014 (Theo lịch)

3. Chuẩn bị các điều kiện CSVC, KP và tham dự Đại Hội Chi bộ PGD.

4. Tham gia kiểm tra thi đua năm học 2014-2015 (Theo QĐ)

5. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản cuối năm học 2014-2015 và báo cáo danh mục nhu cầu đầu tư nâng cấp CSVC trường lớp. Văn bản về hướng dẫn thực hiện các khoản thu NH 2015-2016.

6. Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai. Nghiệm thu kỹ thuật và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành: TH Huyền Trân, MN An Đông, MN Hương Lưu.

Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án mới trong năm 2015 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc)

Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ, TH Vỹ Dạ, TH Phú Hòa, TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

7.Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (Các hoạt động: Chào mừng ngày 30/4 và 1/5. Bàn giao Hiệu trưởng trường TH Thủy Biều...)

8. Đi cơ sở.

9.Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

10.Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

                                                                  Huế, ngày   30   tháng  03  năm 2015

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       

 

                                                                                   Phan Nam