Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 08:36 08/05/2015  

Kế hoạch tháng 5

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5  NĂM 2015

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổng kết năm học 2014-2015 đề nghị các bộ phận chuẩn bị nội dung.

2. Về công tác thi đua khen thưởng hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Thống nhất phát thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015 vào ngày 29/5.

3. Tập trung cho phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi

4.  TCCB tham mưu văn bản về tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

5. KHTC Chuẩn bị trước báo cáo thu, chi cho năm học mới, đề xuất tăng cường về CSVC của các trường.

6.Công tác kiểm tra học kỳ, xét Tốt nghiệp THCS, HTCTTH khi về kiểm tra các trường cần thống nhất quy trình.

7 Kiểm tra trường chuẩn Quốc gia phải thường xuyên kiếm tra giúp các trường.

8. Rà soát, thúc đẩy NCKH (Dạy học Ngoại ngữ, Giáo dục đạo đức) đề nghị đ/c Lâm Thủy chuẩn bị các ý tưởng, họp Lãnh đạo với tổ phổ thông.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Tiếp tục kiểm định chất lượng trường Mn, đánh giá ngoài trường Mn Hương Long, Mn Kim Long

Hoàn thành Hồ sơ PCGDMNT5T và gưởi tờ trình đề nghị Tỉnh kiểm tra công nhận Thành phố đạt chuẩn PCGDMNTNT năm 2015, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra công nhận Thành phố đạt chuẩn PCMNTNT năm 2015 (Tỉnh kiểm tra ngày 26,27/5/2015)

Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn trường mầm non Hương Long, Mn Thủy Xuân, MN Hoa Hồng đăng ký xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia

Đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, công tác bồi dưỡng hướng dẫn các phường hoàn thiện hồ sơ PCGDMNNT

Tổng kết năm học 2014-2015 các trường gửi báo cáo, số liệu thống kê về phòng trước ngày 05/5/2015; Phòng gửi về sở ngày 15/5/2015, báo cáo qua cổng thông tin điện tử của Tỉnh trước ngày 20/5/2015.

 

-  Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng 01/5, 15/5 (Thành /lập Đội TNTP HCM), 19/5 và festival làng nghề truyển thống

Tổ chức kiểm tra cuối năm cấp TH (13-16/5) và HK II cấp THCS (4-12/5)

Tổ chức kiểm tra cuối năm cấp Th và THCS

Tổ chức xét HTCTTH và TN THCS

Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển tham gia HKP Đ cấp Tỉnh (23/4 đến 17/5 và thi đua ở các môn : Bóng đá Nam TH (18-25/5), Nữ THCS (18-27/5), điền kinh THCS (20-22/5), Bơi lội THCS (20-21/5)

Thống kê chuẩn bị phát thưởng HSG năm học 2014 – 2015

Chuẩn bị báo cáo cuối năm học, thống kê số liệu KH2 và cuối năm

Tham gia HKP Đ cấp Tỉnh

Tham gia Hội thi “ Kể chuyện Bác Hồ” cấp Tỉnh

Chọn bài tham gia thi “ tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Tham gia thi Tin học trẻ không chuyên Tinh TT Huế

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi STTNN Đ cấp Thành phố và phát động cuộc thi “ Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT: và cuộc thi : Sáng tạo Kỹ thuật”

Sở kiểm tra thư viện tiên tiến tại TH Số 1 Kim Long, An Cựu

Hướng dẫn các Liên đội tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở

Tham gia công tác PCGDMN5T

Đi cơ sở nắm tình hình ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ 2, cuối năm, xét HTCTTH và TNTHCS, vệ sinh môi trường , trường chuẩn Quốc gia và thực hiện các công việc khác.

 - Bộ phận TCCB:

Bàn giao công tác Hiệu trưởng Tiểu học Thủy Biều

Họp với 2 ban về bổ nhiệm lại CBQL hết nhiệm kỳ và thực hiện quy trình lấy ý kiến Đảng ủy địa phương và phiếu tín nhiệm tại cơ sở

Họp với PNV về tuyển mới viên chức, chuyển ngạch nhân viên dang giáo viên, điều động giáo viên sang TTHT cộng dồng

Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục của các đơn vị năm học 2015-2016

Họp Quy hoạch cán bộ lãnh đạo của phòng và cán bộ quản lý trường học

Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ điều chuyển giáo viên trong thành phố

Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2015-2016

Làm việc với BGH 2 trường TH An Đông 1, và TH Huyền Trân liên quan đến việc chuẩn bị bàn giao cơ sở 2 Huyền Trân cho TH An Đông 1. Mời lãnh đạo 2 phường An Đông và An Tây để thống nhất việc bàn giao

Tiếp nhận Hồ sơ thi đua năm học 2014-2015

Tiếp nhận hồ sơ đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Báo cáo tổng kết năm học. Báo cáo tổng kết 5 năm công tác dân vận. Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng “ Đô thị Xanh- Sạch- Đẹp gắn với tăng trưởng xanh năm 2015”

Tham mưu giải quyết hè, đi tham quan cho CBGVNV Tham gia lễ phát thưởng học sinh

Kiểm tra lại MN Phước Vân về việc thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ

 - Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 4/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 5.

Tiếp tục phối hợp với Phòng TCKH thẩm tra quyết toán thu chi NS năm 2014 (Các trường chưa làm trong tháng 4: TH Phú Thuận; THCS Duy Tân; MN Phú Hiệp; MN Thủy Biều; MN II; MN Kim Long; MN An Tây; MN An Đông; Mn Phú Hòa; MN Tây Lộc; MN Vạn Xuân; Mn Hương Sơ; MN Phú Cát; MN Hoa Mai và Văn phòng PGD. )

Chuẩn bị văn bản hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch các khoản Thu-Chi trong năm học mới 2015-2016. Tổng hợp và thẩm duyệt cho các đơn vị về kế hoạch các khoản Thu-Chi.

Tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm các loại: Tài trợ; An sinh xã hội; Tăng cường CSVC.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai. Nghiệm thu kỹ thuật và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành: Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án mới trong năm 2015 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc, TH Vỹ Dạ, TH Phú Hòa, Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng)

Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

Đi cơ sở ( Kiểm tra công tác bán trú; Tình trạng CSVC trường lớp; Công tác kiểm kê, quản lý và sử dụng tài sản...)

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

                                                                   Huế, ngày   27   tháng  4  năm 2015

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                   

                                                                                                            Phan Nam