Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 14:18 13/06/2016  

Kế hoạch tháng 6 năm 2016

Tổ Mầm non:

1. Tham gia họp xét thi đua, thẩm định SKKN...

2.  Đi cơ sở, kiểm tra điều kiện hoạt động hè 2016 của các trường MN, kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

3. Hư­ớng dẫn trư­ờng MN Thuận Lộc đăng ký xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia; kiểm tra MN Vạn Xuân, MN Sơn Ca, MN Vỹ Dạ các điều kiện công nhận lại trường MN đạt chuẩn QG sau 5 năm;

4. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường MN: Đánh giá ngoài MN Thủy Biều, MN An Đông; thẩm định báo cáo tự đánh giá MNAn Cựu, MN Phú Bình;

5. Phối hợp với bộ phận tài chính kiểm tra các trường về công tác kiểm kê tài sản cuối năm học;

6. Tham gia các hoạt động khác do lãnh đạo phân công.

          Tổ Phổ thông:

          1. Hoàn thành các báo cáo số liệu qua cổng thông tin điện tử Tỉnh.

          2. Tham gia công tác tuyển sinh THPT: 3-11/6/2016.

          3. - Tuyển sinh lớp 1: + Đợt 1: Từ 06/6-11/6: Báo cáo kết quả về Phòng 15/6/2016

                                         + Đợt 2: Từ 22/7-26/7/2016. Báo cáo về Phòng 30/7/2016

          Lớp 1 tiếng Pháp tăng cường: Tuyển sinh từ ngày 06-11/6/2016, báo cáo kết quả về Phòng ngày 15/6/2016.

          - Tuyển sinh lớp 6:

          + Nhận hồ sơ: 22/6-30/6/2016

          + Duyệt kết quả: 4/7-14/7/2016

          + Phòng thông qua kết quả xét duyệt cho các đơn vị: 6-14/7/2016

          4. Đánh giá ngoài: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Nguyễn Trãi

          5. Tham gia xét thi đua, thẩm định SKKN

          6. Tiếp tục công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

          7. Chuẩn bị công tác điều tra PCGD năm 2016

          8. Nắm tình hình tổ chức hoạt động hè tại các đơn vị

          9. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

Tổ Tổ chức-Hành chính:

1. Tiếp tục phối hợp với 02 ban thống nhất danh sách bổ nhiệm CBQL của các đơn vị; lấy ý kiến Thường trực Đảng ủy địa phương và phiếu tín nhiệm của các đơn vị

2. Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng biên chế cho các đơn vị năm học 2016-2017; tiếp nhận giáo viên tuyến Huyện(nếu có) và tuyển mới viên chức.

3. Tổng hợp hồ sơ GVNV điều chuyển trong thành phố; điều động giáo viên nhân viên từ trường thừa sang trường thiếu. Phối hợp với bộ phận KH-TC ký kết hợp đồng giáo viên, nhân viên được thành phố cho phép hợp đồng và chuẩn bị việc luân chuyển kế toán vào tháng 7/2016

4. Tổng hợp bổ sung quy hoạch CBQL nguồn của các đơn vị.

5. Tổng hợp hồ sơ thi đua, xét thi đua, thẩm định SKKN và trình HĐTĐKT của ngành xét duyệt.

6. Tổng hợp đánh giá xếp loại công chức, viên chức và đánh giá chuẩn HT,PHT, GV.

7. Báo cáo công tác Quý II, chương trình công tác Quý III và báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Xây dựng quy chế dân chủ của chi bộ. Phối hợp các bộ phận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017.

8. Giải quyết phép hè.

9. Đi cơ sở: Hồ sơ quản lý đội ngũ. Kiểm tra việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức từ đơn vị khác chuyển đến. Việc thực hiện bố trí, phân công nhiệm vụ và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển; cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức mới được tuyển dụng. Hồ sơ hợp đồng giáo viên, nhân viên của các đơn vị. Kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra việc ra quyết định nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.Quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý.Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm

10. Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.

          Tổ Kế hoạch tài chính:

          1. Thanh toán kinh phí chi thường xuyên tháng 5, chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động tháng 6.

          2. Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản cuối năm học 2015-2016 ở các đơn vị trực thuộc

          3. Tổng hợp báo cáo nhu cầu đầu tư tăng cường CSVC, mua sắm trang thiết bị trong hè để báo cáo UBND Thành phố chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 2016-2017.

          4. Làm việc với đoàn thanh tra Sở Xây dựng liên quan đến các dự án: THCS Lý Tự Trọng, MN Thủy Xuân, MN An Đông, TH Huyền Trân.

          5. Tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư

          - Theo dõi đôn đốc tiến độ thi công các công trình trường: THCS Đặng Văn Ngữ, TH An Cựu, TH Lý Thường Kiệt, TH Vỹ Dạ, MN An Hòa

          - Thúc đẩy tiến độ hồ sơ trình phê duyệt BCKTKT các trường: TH Tây Lộc, TH Phú Hòa, TH An Hòa, THCS Tôn Thất Tùng

          - Tiến hành các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án MN Phú Thuận tại địa điểm mới 19 Tăng Bạt Hổ

          - Các dự án khác đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư (THCS Nguyễn Du, THCS Trần Phú, MN An Đông-GĐ 2…). Tiếp tục làm hồ sơ dự án các trường đã có chủ trương đầu tư để trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 và một số dự án chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017.

          - Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiệm thu và quyết toán công trình trường MN An Đông (GĐ 1)

          - Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB các dự án của kế hoạch năm 2016.

          7. Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

          8. Đi cơ sở

          9. Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến

          10. Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công