Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:22 17/07/2015  

Kế hoạch tháng 6

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2015

 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

- Về tổ Mầm non:

Đề nghị xem lại Hồ sơ Phổ cập phường Phước Vĩnh

- Về tổ Phổ thông:

Họp với UBND Thành phố về kế hoạch tổ chức Hội thi STTTN NĐ

Thẩm định công nhận lại trường chuẩn QG đề nghị giúp đỡ các trường

- Về tổ TCHC:

 Điều chỉnh lại số lớp trong Kế hoạch

 Cần bổ sung thêm trong báo cáo tổng kết năm học, Họp với Phòng Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng

- Về tổ KHTC:  Quan tâm cổng, tường rào trường Mầm non An Đông, tham mưu các phòng ban về đất cổng trường.

Tổng hợp nhu cầu tăng cường CSVC gửi lãnh đạo, thúc đẩy các dự án làm trong hè.

 

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Duyệt báo cáo qua cổng thông tin giáo dục.

Đi cơ sở, kiểm tra điều kiện hoạt động hè 2015 của các trường MN, kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tham gia hoạt động của Phòng: họp xét thi đua, đọc SKKN...

Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN Hương Long, MN Kim Long, MN Phú Hiệp.        

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGDMNNT năm 2015 theo đề nghị của Tỉnh chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Bộ GD & ĐT.

Xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia:

Đăng ký lịch với Sở GD & ĐT để kiểm tra công nhận trường MN Huế Star đạt chuẩn quốc gia;

Làm báo cáo gửi Sở GD & ĐT về kiểm tra lại số cháu, số nhóm, lớp của MN Phú Hòa để đề nghị công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia;

Hướng dẫn 3 đơn vị MN Hoa Mai, MN Vạn Xuân, MN Sơn Ca làm hồ sơ đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm. Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn các trường đăng ký xây dựng trường MN chuẩn quốc gia năm học 2014-2015 (MN Hương Long, MN Thủy Xuân, MN Hoa Hồng).

Tham gia các hoạt động khác của phòng.

 

-         Bộ phận phổ thông:

 

Hoàn thành các báo cáo số liệu qua cổng thông tin điện tử Tỉnh.

Tham gia công tác tuyển sinh THPT: 3-11/6/2015.

Tuyển sinh

Lớp 1: Đợt 1: Từ 01/6->06/6. Báo cáo kết quả về Phòng 10/6/2015

          Đợt 2: Từ 20/7 ->25/7/2015.

Lớp 1 Tiếng Pháp tăng cường: Tuyển sinh từ ngày 01-06/6/2015, báo cáo kết quả về phòng ngày 10/6/2015.

Tuyển sinh lớp 6:

Nhận hồ sơ: 22/6 đến 30/6/2015

Duyệt kết quả: 1/7 đến 2/7/2015

Phòng thông báo kết quả xét duyệt cho các đơn vị: 6-10/6/2015.

Đánh giá ngoài: THCS Nguyễn Hoàng, TH Xuân Phú

Tham gia xét thi đua, thẩm định SKKN

Tiếp tục công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tham dự cúp FFAV 2015 từ ngày 2-5/6/2015.

Chuẩn bị công tác điều tra PCGD năm 2015

Tổ chức cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ cấp Thành phố: 6/6/2015 và chuẩn bị hồ sơ thi Tỉnh: 10/6/2015.

Nắm tình hình tổ chức hoạt động hè tại các đơn vị.

- Bộ phận TCCB:

Tổng hợp và trình lãnh đạo và cấp ủy xét danh sách thuyên chuyển giáo viên trong thành phố

Xây dựng kế hoạch tuyển mới  viên chức 2015, tuyết nhận giáo viên huyện, chuyển ngạch nhân viên sang giáo viên

tổng hợp bổ sung quyu hoạch nguồn CBQL của các đơn vị và CBLĐ của Phòng

Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2014 -2015, chuyển SKKN đến Hội đồng khoa học của ngành

Tổng hợp thống kê đánh giá xếp loại CBGVNV, trình lãnh đạo đánh giá Hiệu trưởng, P hiệu trưởng và thông báo kết quả về các đơn vị

Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Chuẩn bị bồi dưỡng chính trị hè (Xây dựng kế hoạch, chi lớp)

 Giải quyết phét hè

Đi cơ sở, kiểm tra trực hè, vệ sinh môi trường của các đơn vị

 

-         Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 5/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 6.

Phòng TCKH thẩm tra quyết toán chi NS năm 2014 Văn phòng PGD&ĐT. Dự kiến ngày 5/6/2015. 

Chuẩn bị văn bản hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch các khoản Thu-Chi trong năm học mới 2015-2016. Tổng hợp và thẩm duyệt cho các đơn vị về kế hoạch các khoản Thu-Chi. (Sau khi có hướng đẫn chính thức của liên Sở)

Tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm các loại: Tài trợ; An sinh xã hội…

Tiếp tục tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư cải tạo nâng cấp csvc, mua sắm TTB phục vụ cho năm học mới.

Phối hợp với các phòng, ban kiểm tra các trường học có nhu cầu đề xuất danh mục xin đầu tư nâng cấp cải tạo csvc trường lớp đợt 1/2015.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư  Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án mới trong năm 2015 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc, TH Vỹ Dạ, TH Phú Hòa, Quy hoạch tổng thể THCS Nguyễn Hoàng, Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng)

Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

Đi cơ sở ( Kiểm tra tình trạng CSVC trường lớp; Công tác kiểm kê, quản lý và sử dụng tài sản...)

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.