Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:42 17/07/2015  

Kế hoạch tháng 7.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2015

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác Thi đua thẩm định SKKN, Họp Hội đồng tư vấn SKKN, Hội đồng thi đua.

-         Sắp xếp các công việc để bàn giao khi nghỉ phép hoặc 

-   Uỷ quyền cho đ/c Hòa- P. trưởng phòng giải quyết toàn công việc khi trưởng phòng đi tham quan

-         Bàn giao cơ sở 2 của TH Huyền Trân

-         Quan tâm đến hồ sơ PCMNNT để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ

-         Giúp đỡ các trường xây dựng trường chuẩn Quốc gia và phúc tra

-   Bộ phận TCHC tham mưu điều chuyển giáo viên trong Thành phố, tuyển mới giáo viên, nhân viên chuyển sang giáo viên

- Hoàn thiện quy hoạch CBQL Phòng, trường

- Họp về đầu tư xây dựng CSVC

- Xây dựng kế hoạch học chính trì đầu năm học mới.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè 2015, kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở tổ chức

tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh gia ngoài MN Hương Long, Kim Long, Phú Hiệp

Tiếp tục hướng các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Hoàn thiện hồ sơ PCGDMNNT năm 2015 cho đoàn kiểm tra của Bộ

- Bộ phận phổ thông:

Tiếp tục tham gia công tác thi đua

Tiếp tục công tác tuyển sinh lớp 1 đợt 2 từ 20/7 đến 25/7/2015

Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6

+ Nhận hồ sơ : 23/6 đến 30/6/2014

+ Trường xét tuyển kết quả : 1/7 đến 2/7/2015

+ Phòng xét duyệt kết quả: 6/7 đến 10/7/2015 và báo cáo kết quả về Sở

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở tổ chức

Đánh giá ngoài: TH Xuân Phú, Nguyễn Trãi, THCS Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng

Tiếp tục công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Chuẩn bị công tác tổng kết năm học

Tham quan học tập nước ngoài từ ngày (12-18/7/2015)

Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè, trực hè, vệ sinh môi trường.

- Bộ phận TCCB:

Tham mưu lãnh đạo, cấp ủy Phòng Bổ nhiệm PHT  còn thiếu do tăng hạng trường,

Tham mưu thành phố ra quyết định bổ nhiệm lại CBQL hết nhiệm kỳ vào T8

Tham mưu thành phố và phối hợp Phòng tuyển mới viên chức năm 2015, chuyển ngạch nhân viên sang giáo viên, điều chuyển giáo viên trong thành phố

Tổng hợp danh sách bổ sung quy hoạch CBQL Phòng, CBQL của các đơn vị từ nay đến năm 2020, báo cáo lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo thành phố và thông báo về đơn vị.

Hoàn tất hồ sơ thi đua năm  2014 – 2015 trình UBND Thành phố

Tiến hành bàn giao cơ sở 2 của TH Huyền Trân cho TH số 1 An  Đông

Chuẩn bị các  điều kiện  và phố hợp với TTBD Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch, nội dung lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

Chuẩn bị tổng kết năm học 2014 -2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

Báo cáo về việc thực hiện TTLT 06 của BGD-BNV về quy định khung VTVL và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị mầm non công lập

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè, trực hè, vệ sinh môi trường.

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 6/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 7.

Làm văn bản thông báo kết quả tình hình quyết toán niên độ năm 2014. 

Tổng hợp, thẩm định và tham mưu văn bản phê duyệt kế hoạch thu-chi năm học 2015-2016 các khoản thu  cho các đơn vị. (Sau khi có hướng đẫn chính thức của liên Sở)

Tiếp tục tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư cải tạo nâng cấp csvc, mua sắm TTB phục vụ cho năm học mới.

Phối hợp với các phòng, ban kiểm tra các trường học có nhu cầu đề xuất danh mục xin đầu tư nâng cấp cải tạo csvc, mua sắm trang thiết bị trường lớp đợt 2/2015.

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư  Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án mới trong năm 2015 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc, TH Vỹ Dạ, TH Phú Hòa, Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng)

Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

Đi cơ sở ( Kiểm tra tình trạng CSVC trường lớp; Công tác kiểm kê, quản lý và sử dụng tài sản, hoạt động hè MN...)

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.