Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 13:38 15/08/2016  

Kế hoạch tháng 7.2016

Tổ Mầm non:

1. Đi cơ sở, kiểm tra điều kiện hoạt động hè, kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh…(có lịch hàng tuần).

          2. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; Đánh giá ngoài MN Thủy Biều, MN An Đông.

3. Xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia:

- Hướng dẫn 2 đơn vị MN Vạn Xuân, MN Sơn Ca làm hồ sơ đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm và đề nghị UBND Thành phố thành lập đoàn kiểm tra công nhận. Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn trường MN Thuận Lộc đăng ký xây dựng trường MN chuẩn quốc gia;

4. Phối hợp với bộ phận tài chính kiểm tra các trường về công tác kiểm kê tài sản cuối năm học;

5. Tham gia các hoạt động khác do lãnh đạo phân công.

          Tổ Phổ thông:

  1. Tiếp tục tham gia công tác thi đua
  2. Tiếp tục công tác tuyển sinh lớp 1 đợt 2: Từ 22/7 ->26/7/2016. Báo cáo về Phòng 30/7/2016
  3. Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6:

Nhận hồ sơ: 22/6 đến 30/6/2016

Duyệt kết quả: 4/7 đến 12/7/2016

Phòng thông báo kết quả xét duyệt cho các đơn vị: 14/7/2016.

  1. Tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở tổ chức.
  2. Đánh giá ngoài: TH An Hòa, THCS Tôn Thất Tùng.
  3. Tiếp tục công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
  4. Đi cơ sở kiểm tra hoạt động hè, trực hè, vệ sinh môi trường và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Tổ Tổ chức-Hành chính:

     1. Tiếp tục phối hợp với 02 ban thống nhất danh sách bổ nhiệm CBQL của các đơn vị còn thiếu (TH Tây Lộc, TH Số 1 Kim Long, TH Vỹ Dạ, TH Huyền Trân, MN Phước Vĩnh, MN Hoa Mai và THCS Hùng Vương); lấy phiếu tín nhiệm của các đơn vị và ý kiến Thường trực Đảng ủy địa phương.

     2. Tham mưu tiếp nhận giáo viên tuyến Huyện và xây dựng kế hoạch tuyển mới viên chức. Chuyển ngạch nhân viên sang giáo viên.

     3. Xét hồ sơ GVNV điều chuyển trong thành phố; điều động giáo viên nhân viên từ trường thừa sang trường thiếu.

4. Hướng dẫn bàn giao công tác Hiệu trưởng TH Tây Lộc.

5. Trình Cấp ủy danh sách tổng hợp quy hoạch CBQL nguồn của các đơn vị và tổ chức lấy kiến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

6. Hoàn thành hồ sơ thi đua, kết quả xét thi đua, SKKN và trình HĐ TĐKT thành phố xét duyệt. Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen cao trình Ban thi đua Tỉnh xét duyệt.

7. Xây dựng kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017.

8. Hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017. Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017

9. Tiếp nhận phiếu đánh giá năm học của các trường bổ sung vào hồ sơ cá nhân.

10. Liên hệ TTBDCT, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch, nội dung học tập chính trị đầu năm học.

11. Đi cơ sở: Hồ sơ quản lý đội ngũ. Kiểm tra việc ra Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức từ đơn vị khác chuyển đến. Việc thực hiện bố trí, phân công nhiệm vụ và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển; cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức mới được tuyển dụng. Hồ sơ hợp đồng giáo viên, nhân viên của các đơn vị. Kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra việc ra quyết định nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm. Nắm tình hình trực hè, vệ sinh môi trường của các đơn vị và hoạt động hè.

10. Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.

          Tổ Kế hoạch tài chính:

          1. Thanh toán kinh phí chi thường xuyên tháng 6, chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động tháng 7.

          2. Tiếp tục kiểm tra công tác kiểm kê tài sản cuối năm học 2015-2016 ở các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn và tham gia công tác bàn giao kế toán luân chuyển tại các đơn vị trực thuộc.

          3. Tổng hợp báo cáo nhu cầu đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm TTB trong hè để báo cáo UBND thành phố chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 2016-2017.

          4. Tiếp tục làm việc với đoàn thanh tra Sở Xây dựng liên quan đến các dự án: THCS Lý Tự Trọng, MN Thủy Xuân, MN An Đông, TH Huyền Trân.

          5. Phối hợp với Phòng TCKH, QLĐT kiểm tra đề xuất danh mục các đơn vị có phòng học xuống cấp có nguy cơ mất an toàn báo cáo UBND thành phố theo văn bản số 1814/UBND-XD ngày 27/6/2016 của UBND TP.

          6. Tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm CĐT.

          - Theo dõi đôn đốc tiến độ thi công các công trình trường: THCS Đặng Văn Ngữ, TH An Cựu, TH Lý Thường Kiệt, TH Vỹ Dạ, MN An Hòa.

          - Thúc đẩy tiến độ hồ sơ trình phê duyệt BCKTKT các trường: TH Phú Hòa, TH An Hòa, THCS Tôn Thất Tùng.

          - Tiến hành các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án MN Phú Thuận tại địa điểm mới 19 Tăng Bạt Hổ.

          - Triển khai thủ tục tiếp theo của trường TH Tây Lộc để sớm khởi công công trình.

          - Các dự án khác đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư (THCS Nguyễn Du, THCS Trần Phú, MN An Đông-GĐ 2…). Tiếp tục làm hồ sơ dự án các trường đã có chủ trương đầu tư để trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 và một số dự án chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017.

          - Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiệm thu và quyết toán công trình tường MN An Đông (GĐ.1)

          - Tiếp tục công tác giải ngân nguồn KP đầu tư XDCB các dự án của kế hoạch năm 2016.

          7. Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (Thẩm định SKKN)

          8. Đi cơ sở (có lịch cụ thể theo tuần)

          9. Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến.

          10. Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.