Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 08:09 16/08/2016  

Kế hoạch tháng 8.2016

Tổ Mầm non:

1. Học bồi dưỡng chính trị hè và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

2. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức và triển khai đến các trường. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập.

3. Tham gia tổng kết năm học 2015-2016 của Phòng.

4. Trường chuẩn Quốc gia: Tỉnh kiểm tra công nhận lại trường MN Sơn Ca, MN Vạn Xuân đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm; Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn trường MN Thuận Lộc hoàn thành các điều kiện để đăng ký các cấp kiểm tra công nhận trường MN đạt chuẩn QG. Tham mưu Thành phố kiểm tra, công nhận đạt chuẩn QG mức độ 1.

5. Kiểm định chất lượng trường MN: Tiếp tục đánh giá ngoài trường MN Thủy Biều, MN An Đông; Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường MN Phú Hậu, MN Phú Bình.

6. Đi cơ sở: Chỉ đạo các trường tiếp tục điều tra, phúc tra, huy động trẻ ra lớp các loại hình; Kiểm tra nắm tình hình chuẩn bị cho năm học mới; chỉ đạo công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và chào mừng “Ngày hội đến trường của Bé”.

7. Duyệt báo cáo qua cổng thông tin điện tử Tỉnh trước ngày 25/8/2016.

8. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9.

9. Tham gia các hoạt động chung của Phòng và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Tổ Phổ thông:

1. Tham gia học và quản lý các lớp chính trị đầu năm học

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng 23/8, 2/9

3. Chỉ đạo ôn tập và tổ chức kiểm tra lại sau hè.

4. Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 theo chương trình Công nghệ giáo dục (2-5/8)  

5. Tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tại Hà Nội (9-13/8)

6. Tham dự Tổng kết năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT (22/8)

7. Trình Tỉnh kiểm tra trường TH Phước Vĩnh, Hương Long đạt chuẩn QG sau 5 năm.

8. Tiếp tục công tác KĐCLGD, xây dựng chuẩn QG

Đi cơ sở nắm tình hình ôn tập, tổ chức kiểm tra lại, thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Tổ Tổ chức-Hành chính:

1. Bàn giao công tác Hiệu trưởng trường TH Tây Lộc. Hướng dẫn chuẩn bị bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN Hoa Mai, TH Vỹ Dạ.

2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thay thế CBQL nghỉ hưu (HT trường MN Hương Sơ và HT THCS Nguyễn Hoàng); bổ nhiệm lại CBQL (PHT MN Phú Cát và PHT TH Trường An)

* Tiếp tục tham mưu thành phố bổ nhiệm CBQL của Phòng, CBQL TH Thuận Thành, TH Tây Lộc, TH Trần Quốc Toản, TH Vỹ Dạ, MN Phước Vĩnh, MN Hoa Mai; TH Huyền Trân, THCS Hùng Vương.

3. Tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các đơn vị về danh sách bổ sung quy hoạch CBQL nguồn nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Tham mưu thành phố kế hoạch tuyển mới viên chức, tiếp nhận giáo viên huyện, điều chuyển giáo viên, nhân viên trong thành phố và điều động giáo viên nhân viên từ trường thừa sang trường thiếu.

5. Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chính trị đầu năm học.

6. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy.

7. Chuẩn bị tổng kết năm học 2015-2016 (báo cáo, mượn hội trường, trang hoàng, đại biểu…)

8. Tham mưu thành phố danh sách các đơn vị tổ chức khai giảng năm học mới có lãnh đạo tỉnh, thành phố tham dự.

9. Đi cơ sở: Nắm tình hình chuẩn bị năm học mới, hồ sơ quản lý đội ngũ và việc thực hiện QĐ 05 của UBND tỉnh và công văn hướng dẫn của UBND thành phố.

10. Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.

Tổ Kế hoạch tài chính:

1. Thanh toán kinh phí chi thường xuyên tháng 7, chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động tháng 8.

2. Hướng dẫn công tác bàn giao Hiệu trưởng các trường Hiệu trưởng nghỉ hưu.

3. Tiếp tục đề xuất danh mục các trường có nhu cầu đầu tư tăng cường cơ sở vật chất để UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện chuẩn bị các điều kiện cho NH mới 2016-2017.

4. Tổng hợp nhu cầu kinh phí tiền lương cho số GV, NV có hệ số lương 2,34 trở xuống, GV, NV hợp đồng của thành phố để tham mưu cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC cho các lớp học chính trị đầu năm học 2016-2017.

6. Tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư.

- Theo dõi đôn đốc tiến độ thi công các công trình trường: THCS Đặng Văn Ngữ, TH An Cựu, TH Lý Thường Kiệt, TH Vỹ Dạ, MN An Hòa.

- Thúc đẩy tiến độ hồ sơ trình phê duyệt BCKTKT các trường: TH Phú Hòa, TH An Hòa, THCS Tôn Thất Tùng.

- Tiến hành các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án MN Phú Thuận tại địa điểm mới 19 Tăng Bạt Hồ. Cải tạo sửa chữa trường MN Thuận Lộc cơ sở Lê Trung Đình.

- Triển khai thủ tục tiếp theo của trường TH Tây Lộc để sớm khởi công công trình.

- Các dự án khác đang trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư (THCS Nguyễn Du, THCS Trần Phú, MN An Đông-GĐ2). Tiếp tục làm hồ sơ dự án các trường đã có chủ trương đầu tư để trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016 và một số dự án chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiệm thu và quyết toán công trình trường MN An Đông (GĐ.1)

- Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB các dự án của kế hoạch năm 2016.

7. Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng (tổng kết năm học 2015-2016-dự kiến vào ngày 22/8; Tham gia các lớp học chính trị đầu năm học 2016-2017)

8. Đi cơ sở (có lịch cụ thể theo tuần)

9. Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến

10. Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công