Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:48 08/09/2014  

Kế hoạch tháng 8

  1.      Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với MN chú trọng các công  tác:

         - Ngày 18/8 là ngày đầu tiên đầu tiên học sinh đi học

             - Về trường chuẩn Quốc Gia đề nghị tổ MN, PT giúp đỡ các trường, để các trường đạt kết quả tốt.

             - Chuẩn bị chu đáo để Sở, Tỉnh kiểm tra công nhận phổ cập MN 5 tuổi

             - Đi cơ sở kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới, việc tổ chức dạy học của MN,TH,THCS. Chi làm 4 đoàn đi theo hệ thống phường, nắm tình hình đội ngũ , CSVC trường lớp, môi trường.

             - Thành lập tổ MN, TH có tổ chức bán trú, Phòng dịch bệnh chân tay miệng, VSATTP có biên bản kiểm tra.

-         Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

        - Chuẩn bị kế hoạch triển khai NV NH quy trình làm từng tháng.

             - Vê nghiên cứu khoa học nên đẩy mạnh, và giúp đỡ các trường

             - Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức bồi dưỡng trước khi tập huấn.

             - Yêu cầu các chuyên viên nêu trọng tâm công việc trong năm học mới của mình.

             - tuyển sinh lớp 1,  lớp 6 chưa thống nhất

             - công tác BDTX cần kiểm tra thêm 1 số trường

                 2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè, triển khai nhiệm vụ năm học

- Tham gia tập huấn chuyên môn của sở

- Tham gia tổng kết năm học 2013-2014

- Thực hiện giáo dục phổ cập GD cho trẻ 5 tuổi

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 -2015

- Tiếp tục hướng dẫn các trường MN về trường đạt chuẩn QG mức độ I, yêu cầu làm  tờ trình gửi Sở và tỉnh để kiểm tra.

- Tiếp tục kiểm tra đánh giá ngoài MN phường Đúc, MN Trường An

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

- Duyệt báo cáo qua cổng thông tin

-  Bộ phận phổ thông:

Tham gia các lớp Bồi dưỡng chính trị hè: Từ 06-16/8/2014

Tham gia Hội nghị Tổng kết năm học

Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1, 6 và báo cáo kết quả.

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức ôn tập thi lên lớp.

Tham mưu Thành phố,Tỉnh kiểm tra công nhận trường   đạt chuẩn quốc gia tại TH Thuận Hòa, THCS Tố Hữu, Nguyễn Văn Trỗi.

Hoàn thành kiểm định chất lượng  đánh giá ngoài tại trường TH Quang Trung.

Tham dự các lớp tập huấn  do Sở  tổ chức  và triển khai tập huấn cho đôi ngũ.

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị THCS.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng HSG lớp 8 :  Từ 27/8  đến  31/10/2014 ( Toán, Văn, Anh, Vật lý, Tin học, Hóa học)

Đi cơ sở chỉ đạo công tác chuẩn bị điều kiện cho năm học mới; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

  - Bộ phận Tổ chức – Hành chính:

1. Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển mới viên chức năm 2014.

2. Tham mưu lãnh đạo tiếp tục điều chuyển giáo viên, nhân viên trong thành phố từ trường thừa sang trường thiếu.

3. Đề xuất lãnh đạo thành phố xét chuyển loại viên chức từ nhân viên sang giáo viên.

4. Chuẩn bị năm học mới, tham mưu bổ sung Hiệu phó các đơn vị còn thiếu và do tăng hạng trường (MN Thủy Biều, MN An Đông, MN Phú Hòa, TH Thủy Xuân, TH Lý Thường Kiệt).

5. Lấy ý kiến lãnh đạo,chuyên viên Phòng, lãnh đạo các đơn vị về CBQL nguồn từ nay đến năm 2020, báo cáo lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo thành phố và thông báo về các đơn vị.

6. Phối hợp các bộ phận kiểm tra các điều kiện tổ chức học tập chính trị đầu năm học 2014-2015 và tham gia quản lý lớp học.

7. Phối hợp các bộ phận chuẩn bị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

8. Tổng hợp báo cáo nhanh trước khai giảng; nắm tình hình số lượng, phân công phân nhiệm CBQLGVNV của các đơn vị công lập và tư thục.       

9. Đi cơ sở (Nắm tình hình chuẩn bị năm học mới), tham mưu lãnh đạo danh sách các đơn vị tổ chức khai giảng có lãnh đạo Tỉnh, thành phố tham dự.

        - Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 7/2014; Chuẩn bị kinh phí hoạt động tháng 8.

Tham gia công tác bàn giao tài sản các trường THCS Phạm Ngọc Thạch, TH Thanh Long, TH Triều Sơn Tây.

Điều chỉnh dự toán ngân sách cho các trường sáp nhập, giải thể theo quyết định của UBND thành phố.

Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014.

Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị hè theo kế hoạch.

Đi cơ sở nắm tình hình công tác đầu tư tăng cường CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015.

Tiếp tục làm công tác điều chỉnh quy hoạch mạng lưới từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra nắm tình hình việc sử dụng phần mềm kế toán MISA, tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ các trường nâng cấp phần mềm kế toán, sắp xếp kế hoạch phối hợp Công ty phần mềm MISA chi nhánh Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho nhân viên kế toán chưa sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm nâng cấp phiên bản mới (Dự kiến kế hoạch vào tháng 7 nhưng chưa thực hiện được)

Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai một số dự án mới năm 2014. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang triển khai. (Tập trung vào các dự án trọng điểm cấp bách sau: Cải tạo sửa chữa tại 54 Nguyễn Tri Phương để chuyển trường TH Lý Thường Kiệt về. Cải tạo, nâng cấp cơ sở 118 Lê Thánh Tôn để chuyển giao cho trường MN Thuận Lộc. Hoàn tất thủ tục giai đoạn 2 nâng tầng 3 trường MN An Đông. Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án trường TH Huyền Trân...)

Dự thảo điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan PGD theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

II. Phát biểu của các thành viên:

1. Đ/c Phiên: Được sự phân công của lãnh đạo đã thành lập 2 tổ kiểm tra công tác BDTX ở các  trường, hầu hết các trường được kiểm tra hồ sơ đầy đủ, đúng quy trình. Tuy nhiên trường THCS Nguyễn Du chưa đúng chưa chặt chẽ, không có hồ sơ  lưu của giáo viên, hồ sơ tổ phổ thông chưa có sụ thống nhất và các nội dung chưa đầy đủ, biểu tổng hợp kết quả chưa đúng và đã yêu cầu làm lại đúng quy trình và báo cáo Phòng trước 5/8

          Công tác tuyển sinh: TH Lê Lợi, TH Lý Thường Kiệt chưa chính xác, tuyển sinh lớp 6 hồ sơ chưa nộp về phòng, tham mưu Lãnh đạo ký để gửi lại trường

          Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của cố Xuân Phượng vì có thêm lớp 10, 11,12 nên yêu cầu làm lại

          2. Đ/c Ly Na: Kiểm tra BDTX của 8 trường, hầu hết các trường có đủ hồ sơ tuy nhiên có một số trường là chung 1 biên bản với 3 nội dung đánh giá không đúng quy trình.

          3. Đ/c Phúc: Tổng kết năm học có chương trình văn nghệ, lấy lại 3 tiết mục thi toàn quốc và thêm 2 tiết mục, chiều 19/8 ráp và sáng 20/8 công diễn

          - Chương trình văn nghệ “ Cho nụ cười ngày mai”  chọn 3 tiết mục của phòng

    4. Đ/c Như:  Tham gia các lớp tập huấn do sở tổ chức dự kiến cuối tháng 8.

          - Tổ chức các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, yêu cầu rà soát lại số học sinh, giúp đơc thêm các đoen vị, kiểm tra và chốt các đơn vị nào chốt đơn vị đó, và giúp đỡ thêm về phần lý thuyết.

          Trong tuần qua, đi KT BDTX 4 trường công lập và  3 Tư thục, các đơn vị công lập triển khai tốt

          5. Đ/c Lâm Thủy: Tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè, các lớp nên phân công cho ban cán sự, phân công lớp trưởng làm

          - máy chiếu kiểm tra cụ thể, đảm bảo chất lượng

          - Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

          - Xét duyệt cấp giấy chứng nhận tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

          - Đi có sở  nắm tình hình bồi dưỡng  phụ đạo cho học sinh yếu , kém

          -  Về trường chuẩn Quốc Gia, kiểm tra đơn vị TH Thuận Hòa, THCS Nguyễn Văn Trỗi, THCS Tố Hữu, mặc dù chưa đủ kinh phí nhưng các đơn vị chuẩn bị tốt, trong đó TH Thuận Hòa cơ sở đã có nhiều sự chuyển biến tuy nhiên sự phân công, phân nhiệm chưa đồng bộ

          - Đề nghi đ/c Duyên yêu cầu các trường hoàn thiện hồ sơ để gửi Thành phố để có kế hoạch về kiểm tra.

- Tham gia tập huấn các lớp chuyên môn do Sở tổ chức, tổ Phổ thông có kế haocsjh cụ thể, nắm tinh thần tập huấn trước khi triển khai tập huấn lại cho các lơp.

          - Bồi dưỡng học sinh lớp 9, tiếp tục phát huy mở thêm môn Hóa 8, đề nghị các trường gửi danh sách các em học giỏi Hóa lớp 8 để bồi dưỡng.

          - Chuẩn bị văn bản hướng dẫn  cho các trường về NVNH

          - Tiến hành kiểm tra cấp phép dạy thêm, học thêm

          - Về kiểm tra BDTX đi kiểm tra lần 2 và tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận

          - Chương trình Văn nghệ của BVTW Huế, đơn vị sẽ có công văn

          6. Đ/c Hòa:

          - Tổ chức tốt các lớp chính trị đàu năm học, các bộ phận kết hợp kiểm tra CSVC, âm thanh,..

          - Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học các bộ phận tổ chức Hội trường. Báo cáo dự thảo trình cấp ủy về chỉ tiêu của năm học.

          - Bộ phận chuyên môn kiểm tra hồ sơ học sinh các truường sáp nhập, đề nghị theo dõi về học sinh và thu hồi các khuôn dấu các trường Sáp nhập.

          - Phối hợp với phòng nội vụ , tham mưu bổ nhiệm mới Mn Hương Lưu

          - Đi cơ sở nắm tình hình, các bộ phận sắp xếp chuẩn bị cho năm học mới. TCCB nắm lại các đơn vị được lãnh đạo tham dự khai giảng ngày 4/9 và ngày 5/9

          7. Đ/c Tuấn: Hội trường thành đội cần có chuyên viên phụ trách máy chiếu.