Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:54 11/08/2015  

Kế hoạch tháng 8.

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đề nghị các bộ phận phối hợp nắm tình hình. Chuẩn bị tốt ôn tập kiểm tra động viên các em học sinh yếu.

2. Chuẩn bị việc học chính trị đầu năm học.

3. Tổng kết năm học dự kiến sau ngày 25/8

4. Tập huấn chuyên môn. Triển khai 2 đề án “ Giáo dục đạo đức cho học sinh” và “Dạy học Tiếng Anh trên đại bàn Thành phố từ nay đến năm 2020” và các kế hoạch của cá nhân.

5. Các bộ phận lập kế hoạch cụ thể, căn cứ Kế hoạch đó để triển khai kế hoạch của cả năm học.

- Về Mầm non: Tích cực triển khai chuẩn bị tốt cho Phổ cập MNNT

- Về Phổ thông: Về thi STTTNNĐ cần phối hợp tổ chức tốt

- Về TCHC: Hợp đồng giáo viên thông báo cho các trường

   Trường hợp giáo viên xin thôi việc theo Nghị định 29, giáo viên nghỉ việc đề nghị Phối hợp với Nội vụ để thống nhất

      - Về KHTC:  Kinh phí giảm 10% đề nghị thống kê lại. Kết  hợp Phòng Đô thị họp về các dự án triển khai cùng với các phòng ban để thỏa thuận qui mô đầu tư để có cơ sở tiến hành xây dựng.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

1. Học bồi dưỡng chính trị hè và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

2. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức và triển khai đến các trường.

3. Tham gia Tổng kết năm học 2014-2015 của phòng.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Bộ về kiểm tra PCGDMNTNT.

 5. Hướng dẫn nhiệm vụ năm học và qui trình hoạt động GDMN năm học 2015-2016.

6. Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn trường MN Hương Long, MN Thủy Xuân hoàn thành các điều kiện để đăng ký các cấp kiểm tra công nhận trường MN đạt chuẩn QG. Tham mưu Thành phố kiểm tra, công nhận đạt chuẩn QG mức độ 1.

7. Tiếp tục thực hiện Kiểm định chất lượng trường MN. Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường MN Phú Hiệp, MN Hương Long, MN Kim Long.

8. Đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình chuẩn bị năm học mới; chỉ đạo công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và chào mừng “Ngày hội đến trường của Bé”.

9. Duyệt báo cáo qua cổng thông tin điện tử Tỉnh và phần mềm của Bộ trước ngày 25/8/2015.

        10. Tham gia các hoạt động khác của phòng và thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công.                          

- Bộ phận phổ thông:

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức ôn tập kiểm tra lên lớp.

Tham gia các lớp Bồi dưỡng chính trị đầu năm học : từ ngày 17-25/8/2015

Tham gia Hội nghị Tổng kết năm học 2014 -2015

Hoàng thành công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và báo cáo kết quả

Báo cáo số liệu đầu năm qua cổng thông tin điện tử Sở: 25/8

Tham mưu Thành phố, Tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại TH Ngự Bình, An Hòa, THCS Phan Sào Nam và kiểm tra công nhận lại TH Xuân Phú đạt chuẩn.

Tiếp tục công tác kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài tại trường THCS Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, TH Xuân Phú, Nguyễn Trãi.

Tham dự các lớp tập huấn do Sở tổ chức và triển khai tập huấn cho đội ngũ

Triễn khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị TH, THCS

Đi cơ sở chỉ đạo công tác chuẩn bị điều kiện cho năm học mới

- Bộ phận TCCB:

Tham mưu lãnh đạo, cấp ủy Phòng bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng TH An Cựu và TH Số 1 An Đông do nghỉ hưu. Họp 2 Ban, tham mưu Thành phố và thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL (THCS Hàm Nghi, TH Vỹ Dạ, TH An Cựu và TH Số 1 An Đông)

Phối hợp Phòng Nội vụ tuyển  mới viên chức năm 2015

Đề xuất lãnh đạo thành phố xét chuyển loại viên chức từ nhân viên sang giáo viên.

Phối hợp các bộ phận rà soát các điều kiện để tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2015-2016.

Chuẩn bị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Tổng hợp hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm.

Tổng hợp báo cáo nhanh trước khai giảng, nắm tình hình số lượng, phân công phân nhiệm CBQLGVNV của các đơn vị công lập và tư thục.

Bàn giao cơ sở 2 của TH Huyền Trân cho TH Số 1 An Đông.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9.

Chuẩn bị danh sách các đơn vị để tham mưu lãnh đạo dự khai giảng năm học 2015-2016.

Đi cơ sở kiểm tra công tác vệ sinh môi trường của các đơn vị trước thềm năm học mới.

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

1. Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 7/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 8.

2. Lập kế hoạch điều chuyển kinh phí theo sự điều chuyển giáo viên trên địa bàn.

3. Tổng hợp nhu cầu kinh phí tiền lương giáo viên hợp đồng của khối MN&TH từ tháng 1-5/2015 để bổ sung cho các đơn vị.

4. Tổng hợp và xem xét kế hoạch thu-chi năm học 2015-2016 của các đơn vị. Hướng dẫn quy trình cho các đơn vị có tổ chức huy động nguồn đóng góp tự nguyện.

5. Tiếp tục tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư cải tạo nâng cấp csvc, mua sắm TTB phục vụ cho năm học mới.

6. Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư  Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án trong năm 2015&2016 gồm các dự án: MN An Hòa, MN Phước Vĩnh, TH Lý Thường Kiệt, TH Tây Lộc, TH Vỹ Dạ, TH Phú Hòa, TH Phú Cát, TH An Hòa, MN Phú Thuận, THCS Nguyễn Du,  Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng…

Theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Xuân Phú, THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

7.Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng. (Tham gia học tập chính trị hè năm 2015)

8. Đi cơ sở ( Kiểm tra tình trạng CSVC trường lớp chuẩn bị cho năm học mới; Công tác lập kế hoạch thu-chu và triển khai thực hiện...)

9.Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến.