Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Phó Trưởng phòng