Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Trưởng phòng