Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Phòng GD

Cập nhật lúc : 02:47 06/05/2013  

Kế hoạch tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  5  NĂM 2013 - TỔ PHỔ THÔNG

I. Các kế hoạch trọng tâm tháng 5/2013 :

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày01/5, 19/5

2. Thanh tra – Kiểm tra:

- TTra TD THCS Nguyễn Văn Linh: 17/5/2013, tổng kết: 23/5/2013.

- Tổng kết thanh tra toàn diện TH Phú Thuận : 4/5/2013, Trường An: 6/5/2013.

3. Các Hội thi:

- Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh

- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra chất lượng học kì II (KTĐK CN) cấp THCS: từ 7/5 đến 15/5, cấp TH từ 14/5 đến 17/5

- Duyệt TN. THCS và Hoàn thành chương trình tiểu học

4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn Nghiệp vụ

- Dự tập huấn “Chương trình dạy học của Intel” tại Sở

- Sinh hoạt câu lạc bộ TPT

5. Khác: Đi cơ sở nắm tình hình kiểm tra HK2 và TN THCS; chỉ đạo các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá: TH Phú Cát ,  An Cựu , THCS Trần Cao Vân , THCS Đặng Văn Ngữ ; Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức kiểm tra HK2, thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công; Tổng hợp số liệu chuẩn bị phát thưởng HSG.

 

Tuần

Ngày

Thứ

Nội dung công việc

Thời gian

Phân công

Ghi chú

 

1

1/5

Nghỉ lễ 1/5

 

 

 

2

năm

Trực báo cơ quan tháng 5/2013

Tổng kết Hội thi GVDG cấp TH tại TH Trần Quốc Toản

8h00

15h00

 

Tổ PT

 

3

Sáu

Họp liên ngành chuẩn bị ĐH Cháu ngoan Bác Hồ tại Tỉnh Đoàn

Sáng

Duyên, Hải

 

4

Bảy

Tổng kết TTr toàn diện TH Phú Thuận

8h00

Theo QĐ

 

5

Chủ Nhật

Phát đề kiểm tra HK2 lớp 8

8h00

 

 

2

6

Hai

Trực báo

Tổng kết TTr toàn diện TH Trường An

Sáng

14h00

 

Theo QĐ

 

7

Ba

Kiểm tra HK2 theo đề Sở, Phòng lớp 9,8

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

8

Kiểm tra HK2 theo đề Sở, Phòng lớp 9,8

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

9

Năm

Kiểm tra HK2 theo đề Sở, Phòng lớp 9,8

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

10

Sáu

Phát đề kiểm tra HK2 lớp 6,7

Kiểm tra HK2 theo đề Sở, Phòng lớp 9,8

8h00

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

11

Bảy

Kiểm tra HK2 theo đề  Phòng lớp 6,7

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

12

Chủ nhật

 

 

 

 

3

13

Hai

Kiểm tra HK2 theo đề  Phòng lớp 6,7

Phát đề KTĐK CN của Sở, Phòng cấp tiểu học.

Cả  ngày

14h00

Theo lịch trực

 

 

14

Ba

Kiểm tra HK2 theo đề  Phòng lớp 6,7

Kiểm tra  ĐKCN TNXH lớp 4, lớp 5 ; Tiếng Việt lớp 2, 3.

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

15

Kiểm tra HK2 theo đề  Phòng lớp 6,7

                                 Kiểm tra  ĐKCN Tiếng Việt 4, Toán 4 ; T Việt 1, Toán 1.

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

16

Năm

Kiểm tra  ĐKCN T Việt 5, Toán 5;  Toán lớp 2, 3.

Cả  ngày

 

Theo lịch trực

 

17

Sáu

Kiểm tra  ĐKCN  Tiếng Anh, Tiếng Pháp lớp 5

Thanh tra toàn diện THCS Nguyễn Văn Linh

Cả  ngày

8h00

Theo lịch trực

 

18

Bảy

 

 

 

 

19

Chủ nhật

 

 

 

 

 

4

 

20

Hai

Trực báo

8h00

 

 

21

Ba

Đi cơ sở kiểm tra chuẩn bị xét CNTN THCS

 

Theo phân công

 

22

Đi cơ sở kiểm tra chuẩn bị xét CNTN THCS

 

Theo phân công

 

23

Năm

Tổng kết thanh tra toàn diện  THCS Nguyễn Văn Linh

Đi cơ sở kiểm tra chuẩn bị xét CNTN THCS

8h00

14h00

Theo QĐ

Theo phân công

 

24

Sáu

Đi cơ sở kiểm tra chuẩn bị xét CNTN THCS

 

Theo phân công

 

25

Bảy

Các HĐ xét công nhận TN THCS

Cả ngày

Tại các HĐ

 

26

Chủ nhật

 

 

 

 

5

27

Hai

Nhận hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS

8h00

Tổ PT

 

28

Ba

Kiểm tra hồ sơ duyệt danh sách tốt nghiệp THCS.

Cả ngày

Tổ PT

 

29

Trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định phê duyệt danh sách tốt nghiệp THCS và các trường in giấy CN TNTT và phát từ 5/6/2013

Từ 27-29

 

 

30

Năm

Trả hồ sơ công nhận TNTHCS cho các đơn vị

Chuẩn bị phát thưởng HSG

Cả ngày

Tổ PT

 

31

Sáu

Phát thưởng HSG

8h00

Tổ PT