Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Phòng GD

Cập nhật lúc : 11:28 11/10/2013  

Kế hoạch tháng 6 năm 2014

      UBND THÀNH PHỐ HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
     
 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2013

 

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổ chức các hoạt động dạy học, văn hóa văn nghệ, TDTT, tọa đàm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

          - Đón đoàn kiểm tra PCGDTH đúng độ tuổi, PCGD THCS và PC bậc TrH

          - Tổ chức HNCB CC và CĐ của cơ quan và dự HN CBCC và CĐ của cơ sở

          - Tiếp tục triển khai công tác PCMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014

          - Phối hợp với HĐ Đội chỉ đạo ĐH Liên đội của các đơn vị

          - Tổ chức Hội thảo chuyên môn nghiệp vụ

          - Thanh tra giáo viên, thanh tra đơn vị. Kiểm tra theo chuyên đề, thu chi đầu năm, tình hình hợp đồng giáo viên nhân viên.Đi cơ sở

          - Thực hiện qui trình bổ nhiệm CBQL, tổng hợp hồ sơ thi đua, hướng dẫn các đơn vị quy hoạch CBQL.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

+ Triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non” do Bộ GD&ĐT phát động.

+ Dự hội nghị cán bộ, công chức và công đoàn cơ sở các đơn vị MN và phòng GD&ĐT.

+  Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGDMN 5 tuổi và kiểm tra nắm tình hình thực hiện Kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi ở các phường.

          + Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN I, MN II, MN Phú Cát.

+ Tiếp tục dự các lớp tập huấn chuyên môn tại Sở và triển khai đến các trường. Tập huấn nhóm, lớp độc lập.

          +  Hướng dẫn, đề nghị TP kiểm tra trường MN Hương Sơ, MN Xuân Phú đạt chuẩn quốc gia và đề nghị tỉnh kiểm tra 3 trường MN đạt chuẩn quốc gia theo tờ trình của các phường.

+ Đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình đầu năm học về công tác bán trú- VSATTP, thu chi đầu năm học …(sẽ có lịch hàng tuần).

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ VN  20/10.

+ Thanh tra giáo viên, thanh tra đơn vị: MN Ánh Dương.

+ Tổng hợp báo cáo thống kê số liệu về trường, lớp, trẻ em, giáo viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý sức khỏe trẻ đầu năm gửi về Sở GD&ĐT (20/10/2013).

-  Bộ phận phổ thông:

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10).

+ Tổ chức tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013”: 01/10/2013.

+ Tổ chức “Ngày hội dành cho học sinh đặc biệt”: 12/10/2013.

+ Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) năm học 2013-2014.

+                         Tiếp tục tham dự  Hội nghị CBCC và Đại hội Chi đội, Liên đội.

+                         Tổ chức dự giờ - Hội thảo: “ Mô hình trường học mới” : 4/10/2013

+                         Tổ chức Hội thảo “ Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp TH”: 29/10/2013

+                         Tổ chức dự giờ - Hội thảo “ Phương pháp giảng dạy môn Toán và môn Ngữ Văn lớp 6”.

+       Tổ chức Hội thi Giải toán bằng MTCT lớp 8, 9 cấp T.Phố và bồi dưỡng đội tuyển thi Tỉnh: 08/10/2013

+       Tổ chức Hội thi tìm hiểu về An toàn giao thông (ATGT) cấp thành phố.

+       Tham gia thi bóng bàn “ Giải cây vợt măng non” do nhà thiếu nhi tổ chức

+       Thành phố kiểm tra công nhận PCGD THCS và PC bậc TrH năm 2013: 14-26/10/2013.

  +  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh lớp 9, HSG môn MTCT dự thi cấp Tỉnh.

+ Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn và tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức.

+ Thanh tra giáo viên, thanh tra đơn vị, kiểm định chất lượng trường học.

+ Đi cơ sở dự giờ nắm tình hình dạy – học, xây dựng thư viện chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia,  triển khai cuộc thi KHKT và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

  - Bộ phận Tổ chức – Hành chính:

+ Phối hợp Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL: TH Quang Trung, TH Trường An, TH Lý Thường Kiệt, TH Phước Vĩnh, TH Phú Hòa, MN Phú Hội, MN Vĩnh Ninh, TH Hương Long.

          + Chuyển ngạch nhân viên sang giáo viên.

          + Tham mưu thành phố xét tuyển viên chức bổ sung.

          + Quy hoạch CBQL của cơ quan và hướng dẫn các đơn vị quy hoạch CBQL.

          + Hướng dẫn bàn giao Hiệu trưởng TH Trường An.

          + Kiểm tra tình hình phân công viên chức tuyển mới, hợp đồng giáo viên nhân viên của các đơn vị.

          + Xét nâng lương và thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2013.

          + Phối hợp các bộ phận chuẩn bị Hội nghị CBCC cơ quan. Dự Hội nghị cán bộ công chức ở các đơn vị (theo sự phân công của lãnh đạo).

          + Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua của các đơn vị năm học 2013-2014.

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

+ Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 9 và chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động tháng 10/2013.

+ Tổng kết công tác quyết toán niên độ 2012.

+ Phân bổ kinh phí dự phòng tiền lương cho các đơn vị trực thuộc.

+ Tiếp tục tổng hợp báo cáo miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2013-2014.

+ Tiếp tục tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa học kỳ I năm học 2013-2014.

+ Tiếp tục tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí tiền lương giáo viên tuyển dụng mới, huyện chuyến đến năm 2013.

+ Tiếp tục tổng hợp điều chỉnh tiền lương do điều chuyển giáo viên trong thành phố năm 2013.

+ Tham gia Hội nghị cán bộ công chức-Công đoàn cơ quan vào ngày 7/10.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

+ Tiếp tục sắp xếp hồ sơ tài liệu trang thiết bị tại kho lưu trữ tại nơi làm việc mới. Đồng thời lập hội đồng kiểm kê định giá thanh lý tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng tại cơ sở cũ...Bàn giao trụ sở số 3 Đống Đa cho đơn vị khác tiếp nhận quản lý (làm văn bản xin ý kiến thành phố về việc bàn giao).

+ Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư . Theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang triển khai.

+ Tiếp tục đi cơ sở nắm tình hình thực hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp và tăng cường CSVC các đơn vị trực thuộc.

+ Tham gia các hoạt động chung khác theo kế hoạch của Phòng.

+ Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến và các công việc khác có liên quan đến lĩnh vực bộ phận phụ trách...

 

                                                                   Huế, ngày       tháng      năm 2013

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (Đã ký)

                                                                                    Phan Nam