Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 08:30 07/12/2015  

Tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015

 

  1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo các trường tham gia thi đua dạy tốt-học tốt chào mừng 22/12

- Chỉ đạo kiểm tra, ôn tập HKI để đạt kết quả tốt, quan tâm việc ra đề, in ấn đề, giới hạn chương trình.

- Đối với Tiểu học đi kiểm tra, cách ra đề của các trường… Tổ phổ thông có kế hoạch phân công đi cơ sở.

- Quan tâm thi IOE các cấp.

- Báo cáo sơ kết HKI.

- Tổng kết công tác Phổ cập.

- Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

- Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

- Kiểm tra cuối học kỳ I

- Giải ngân kinh phí, các dự toán phân bổ ngân sách, các dự án năm 2016

- TCHC đi cơ sở kiểm tra các nội dung, nắm chắc số lượng

- Rà soát kiểm tra các văn bằng chuyển hạng chức danh nghề nghiệp

- Các nội dung khác đã báo cáo đề nghị làm theo kế hoạch

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

1.Tỉnh kiểm tra công nhận trường MN Thủy Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN An Tây, MN An Hòa. Tiếp tục thẩm định hồ sơ trường MN An Đông, MN Thủy Biều.

3. Tổ chức thi “Thiết bị dạy học tự làm” cấp Thành phố để tuyển chọn thiết bị dự thi cấp Tỉnh. Từ ngày 09/12/2015 đến ngày 11/12/2015.

4. Tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT và triển khai đến các trường về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non.

5. Tổng kết Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

6. Đi cơ sở dự giờ giáo viên, giờ dạy của CBQL, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN; thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác PCGDMNNT; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị đồ dùng, đồ chơi; ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; kiểm tra trường, lớp MN ngoài công lập. (sẽ có lịch hàng tuần); Kiểm tra toàn diện trường MN An Cựu .

7. Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường.

8. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

9. Kiểm kê tài sản cuối năm; lập dự toán nhu cầu kinh phí năm 2016.

10. Báo cáo và thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ, học kỳ I (các trường gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/12/2015; Phòng gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 30/12/2015).

11. Tham gia các hoạt động của phòng và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

- Bộ phận phổ thông:

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Tham gia đoàn kiểm tra của Tỉnh về PCGDTH (1/12-04/12/2015), PCGDTHCS và bậc Tr học năm 2015

Kiểm tra trường THCS Lê Hồng Phong, TH Phước Vĩnh, Phú Hòa, Lê Lợi

Tổ chức Hội thi

- tổ chức rung chuông vàng về Tìm hiểu kiến thức Phòng, chống ma túy, TNXH,HIV/AIDS cấp THCS

- Tổ chức thi KHKT, sáng tạo TTNNĐ cấp THCS  (14-15/12/2015) tại trường THCS Chu Văn An

        - Tổ chức ôn tập, kiểm tra HKI (Từ 18-29/12/2015)

Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức và triển khai các lớp tập huấn chuyên môn. Dự giờ, Sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch

Kiểm tra công tác xây dựng, phúc tra trường đạt chuẩn Quốc gia (THCS Phan Sào Nam, Lý Tự Trọng, Duy Tân), thư viện chuẩn

Đánh giá ngoài tại THCS Hàm Nghi, TH Xuân Phú, thẩm định báo cáo tự đánh giá tại THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Nguyễn Trãi, An Hòa

Dự toán kinh phí năm 2016. Hoàn thành các báo cáo theo kế hoạch: Sơ kết học kỳ, số liệu học kỳ 1

Đi cơ sở nắm dự giờ nắm tình hình dạy học, ôn tập kiểm tra HK1, Khảo sát 2 đề án về giáo dục đạo đức học sinh, dạy học Tiếng Anh, vệ sinh môi trường, kiểm tra cuộ vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tinh huống thực tiễn và dạy học tích hợp tại các trường và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

- Bộ phận TCCB:

Thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL. Bàn giao công tác Hiệu trưởng trường TH Số 1 An Đông lúc 15h30 – 01/12/2015

Tổng hợp tình hình đội ngũ CBGVNV

Rà soát nhân sự các đơn vị, phối hợp bộ phận KHTC  phân bổ kinh phí năm 2016

Tham mưu lãnh đạo công tác đánh Công chức, viên chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2015

Chuẩn bị báo cáo sơ kết học kỳ I

Thống kê tình hình lớp, học sinh giữa năm học

Báo cáo công tác Quý IV, chương trình công tác  Quý I năm 2016 và báo cáo công tác năm 2015

Cập nhật PMIS

Báo cáo tổ chức cơ sở Đảng

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2015

Kiểm tra thành lập trường MN Phượng Hoàng

Xây dựng kế hoạch và lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Đi cơ sở kiểm tra Hồ sơ quản lý đội ngũ. Kiểm tra việc ra Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức từ đơn vị khác chuyển đến. Việc thực hiện bố trí phân công nhiệm vụ và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển; cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức mới tuyển dụng, Hồ sơ hợp đồng giáo viên, nhân viên của các đơn vị. Kiểm tra nội bộ trường học. Quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

1. Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 11/2015. Chuẩn bị kinh phí hoạt động trong tháng 12.

2. Rà soát các nguồn kinh phí đồng thời tham mưu kế hoạch giải ngân các nguồn kinh phí năm 2015.

3. Tổng hợp báo cáo tình hình tăng cường csvc học kỳ I NH 2015-2016.

4. Kiểm tra, tổng hợp dự toán, lập phương án phân bổ kinh phí NSNN năm 2016.

5. Tiếp tục tổng hợp báo cáo nhu cầu bổ sung tiền lương cho số gv mới được tuyển dụng.

6. Kiểm kê tài sản cuối năm.

7. Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư.

Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án trong năm 2015&2016 gồm các dự án: TH Lý Thường Kiệt, TH Vỹ Dạ, MN Phước Vĩnh, MN An Hòa đã khởi công. Tiếp tục các thủ tục để giải ngân ngồn vốn đầu tư XDCB.

MN Tây Lộc, MN Phú Thuận, TH Tây Lộc, TH Phú Hòa, TH An Hòa, THCS Nguyễn Du, Quy hoạch tổng thể THCS Tôn Thất Tùng… Tiếp tục hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư.

Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư đã có chủ trương đầu tư của năm 2015 (THCS Nguyễn Hoàng, THCS Đặng Văn Ngữ,  TH Kim Long 1, TH An Cựu, TH Xuân Phú, TH Phú Cát, TH Phú Bình,  THCS Chu Văn An...)

Tiếp tục công tác giải ngân nguồn kinh phí đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2015.

8.Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng. (Các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12)

9. Đi cơ sở (Có lịch cụ thể theo tuần)

10.Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

11.Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------