Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 08:47 23/08/2016  

Kế hoạch tuần 33

Ngày

Đ/c  Phan Nam

Đ/c  Lâm Thủy

Đ/c  Hồ Thị Ngọc Như

Thứ 2
15/8/2016

S

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 3
16/8/2016

S

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-14h00 Họp Thường vụ CĐGD Tỉnh

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 4
17/8/2016

S

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-8h00 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 tại Sở GD-ĐT

C

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

Thứ 5
18/8/2016

S

-9h00 Họp về kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tại Phòng GD-ĐT

-8h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học NH 2016-2017 tại Sở GD-ĐT

-7h00 Làm việc tại cơ quan

C

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

Thứ  6
19/8/2016

 

S

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 7
20/8/2016

S

 

 

 

C

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

Chủ nhật
21/8/2016

S

 

 

 

C