Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 08:47 23/08/2016  

Kế hoạch tuần 33

Ngày

Đ/c  Phan Nam

Đ/c  Lâm Thủy

Đ/c  Hồ Thị Ngọc Như

Thứ 2
15/8/2016

S

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

-8h00 Trực báo tuần

-10h00 Họp thống nhất báo cáo tổng kết NH 2015-2016

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 3
16/8/2016

S

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-14h00 Họp Thường vụ CĐGD Tỉnh

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 4
17/8/2016

S

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-8h00 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 tại Sở GD-ĐT

C

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

Thứ 5
18/8/2016

S

-9h00 Họp về kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tại Phòng GD-ĐT

-8h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học NH 2016-2017 tại Sở GD-ĐT

-7h00 Làm việc tại cơ quan

C

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

-14h00 Họp Cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBLĐ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách quy hoạch CBQL của các trường

Thứ  6
19/8/2016

 

S

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

Thứ 7
20/8/2016

S

 

 

 

C

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường UBND TP

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành ủy

Giảng bài lớp chính trị đầu NH 2016-2017 tại Hội trường Thành đội

Chủ nhật
21/8/2016

S

 

 

 

C