Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 08:47 23/08/2016  

Kế hoạch tuần 34

Ngày

Đ/c  Phan Nam

Đ/c  Lâm Thủy

Đ/c  Hồ Thị Ngọc Như

Đ/c Nguyễn Thuận

 

Thứ 2
22/8/2016

S

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

 

C

-14h00 Họp báo cáo viên tại Thành ủy

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-15h00  Họp tổng kết công tác kiểm tra y tế trường học tại Sở GD-ĐT

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3
23/8/2016

S

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h00 Làm việc tại cơ quan

 

C

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

 

Thứ 4
24/8/2016

S

-8h00 Họp tại UBND Thành phố

-8h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành học GDNN-GDTX

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-8h00 Kiểm tra thi đua các đơn vị đề nghị khen cao theo lịch của Ban Thi đua-khen thưởng Tỉnh

 

C

-14h00 Bàn giao công trình trường MN An Hòa

-14h00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra kết quả xóa mù chữ năm 2016

-13h30 Làm việc tại cơ quan

14h00 Kiểm tra thi đua các đơn vị đề nghị khen cao theo lịch của Ban Thi đua-khen thưởng Tỉnh

 

- 7h00 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5
25/8/2016

S

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

 

- 13h30 Làm việc với HĐQT Huế Star

C

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

 

Thứ  6
26/8/2016

 

S

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

-10h00 Trao Quyết định điều động cho các GVNV thuyên chuyển trong Thành phố

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

-10h00 Trao Quyết định điều động cho các GVNV thuyên chuyển trong Thành phố

 

 

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

-13h30 Tập huấn tiêu chí đánh giá CNTT 2017 và cuộc thi E-learning năm 2016 tại Sở GD-ĐT

-15h30 Bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng trường TH Tây Lộc

 

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

-15h30 Bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng trường TH Tây Lộc

 

 

Thứ 7
27/8/2016

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật
28/8/2016

S

 

 

 

 

 

C