Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 07 tháng 05 năm 2021


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 08:47 23/08/2016  

Kế hoạch tuần 34

Ngày

Đ/c  Phan Nam

Đ/c  Lâm Thủy

Đ/c  Hồ Thị Ngọc Như

Đ/c Nguyễn Thuận

 

Thứ 2
22/8/2016

S

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

-8h00 Trực báo tuần

 

 

C

-14h00 Họp báo cáo viên tại Thành ủy

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-15h00  Họp tổng kết công tác kiểm tra y tế trường học tại Sở GD-ĐT

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3
23/8/2016

S

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-7h00 Làm việc tại cơ quan

 

C

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

-14h00 Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT

 

 

Thứ 4
24/8/2016

S

-8h00 Họp tại UBND Thành phố

-8h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành học GDNN-GDTX

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-8h00 Kiểm tra thi đua các đơn vị đề nghị khen cao theo lịch của Ban Thi đua-khen thưởng Tỉnh

 

C

-14h00 Bàn giao công trình trường MN An Hòa

-14h00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra kết quả xóa mù chữ năm 2016

-13h30 Làm việc tại cơ quan

14h00 Kiểm tra thi đua các đơn vị đề nghị khen cao theo lịch của Ban Thi đua-khen thưởng Tỉnh

 

- 7h00 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5
25/8/2016

S

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-7h30 Giảng bài lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2016-2017

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

-9h30 Họp Hiệu trưởng các trường có điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu

 

- 13h30 Làm việc với HĐQT Huế Star

C

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

-14h00 Họp cấp ủy, chi bộ Phòng GD-ĐT

 

Thứ  6
26/8/2016

 

S

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

-10h00 Trao Quyết định điều động cho các GVNV thuyên chuyển trong Thành phố

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

 

-8h00 Họp lãnh đạo, cấp ủy thông qua danh sách quy hoạch CBQL các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025

-10h00 Trao Quyết định điều động cho các GVNV thuyên chuyển trong Thành phố

 

 

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

-13h30 Tập huấn tiêu chí đánh giá CNTT 2017 và cuộc thi E-learning năm 2016 tại Sở GD-ĐT

-15h30 Bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng trường TH Tây Lộc

 

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

-15h30 Bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng trường TH Tây Lộc

 

 

Thứ 7
27/8/2016

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật
28/8/2016

S

 

 

 

 

 

C