Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 09:42 14/11/2016  

Kế hoạch tuần 46

Ngày

Đ/c Phan Nam

Đ/c Lâm Thủy

Đ/c Hồ Thị Như Ngọc

Đ/c Nguyễn Thuận

Thứ hai

(14/11)

S

- 7h30: Trực báo tuần

- 7h30: Trực báo tuần

- 7h30: Trực báo tuần

- 7h30: Trực báo tuần

C

- 16h00: Làm việc với lãnh đạo, cấp ủy trường THCS Chu Văn An

- 16h00: Làm việc với lãnh đạo, cấp ủy trường THCS Chu Văn An

- 14h00: Tham gia đoàn thanh tra thành phố MN An Đông

- 16h00: Làm việc với lãnh đạo, cấp ủy trường THCS Chu Văn An

- 14h00: Tham gia đoàn thanh tra thành phố MN An Đông

- 16h00: Làm việc với lãnh đạo, cấp ủy trường THCS Chu Văn An

Thứ ba

(15/11)

S

- 7h30: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Hướng dẫn bàn giao công tác hiệu trưởng trường TH An Hòa

- 7h30: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra hành chính của thành phố

- 9h00: Hướng dẫn bàn giao công tác hiệu trưởng trường TH An Hòa.

- 10h00: Phát thưởng giải Cầu lông Công đoàn Giáo dục thành phố.

C

- 14h00: Họp tại UBND phường Tây Lộc về việc gặp mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

- 15h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ về danh sách qui hoạch CBQL các đơn vị và công tác tuyển mới viên chức 2016.

- 14h00: Họp đoàn chuyên gia Nhật Bản tại Tp

- 15h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ về danh sách qui hoạch CBQL các đơn vị và công tác tuyển mới viên chức 2016.

- 15h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ về danh sách qui hoạch CBQL các đơn vị và công tác tuyển mới viên chức 2016.

- 15h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ về danh sách qui hoạch CBQL các đơn vị và công tác tuyển mới viên chức 2016.

Thứ tư

(16/11)

S

- 9h30: Họp lãnh đạo cấp ủy thống nhất danh sách bổ sung CBQL thay thế CBQL nghỉ hưu từ nay đến tháng 6/2017.

- 9h30: Họp lãnh đạo cấp ủy thống nhất danh sách bổ sung CBQL thay thế CBQL nghỉ hưu từ nay đến tháng 6/2017.

- 9h30: Họp lãnh đạo cấp ủy thống nhất danh sách bổ sung CBQL thay thế CBQL nghỉ hưu từ nay đến tháng 6/2017.

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra hành chính của thành phố

- 9h30: Họp lãnh đạo cấp ủy thống nhất danh sách bổ sung CBQL thay thế CBQL nghỉ hưu từ nay đến tháng 6/2017.

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phối hợp 2 ban lấy phiếu tín nhiệm điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL các trường MN Kim Long, THCS Nguyễn Chí Diểu, MN I

Thứ năm

(17/11)

S

- 8h00: Tham dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT chuyên Quốc Học do Sở GD&ĐT tổ chức.

- 8h00: Tham dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT chuyên Quốc Học do Sở GD&ĐT tổ chức.

- 7h30: Đánh giá ngoài trường MN Phú Hậu

- 8h00: Tham dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT chuyên Quốc Học do Sở GD&ĐT tổ chức.

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Thầy Lâm Thủy-Phó trưởng phòng họp tại Thành ủy

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Phối hợp 2 ban lấy phiếu tín nhiệm điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL các trường THCS  Chu Văn An, MN Xuân Phú,  THCS Đặng Văn Ngữ

Thứ sáu

(18/11)

S

- 7h30: Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm Văn hóa thành phố (rạp Hưng Đạo)

- 7h30: Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm Văn hóa thành phố (rạp Hưng Đạo)

- 7h30: Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm Văn hóa thành phố (rạp Hưng Đạo)

- 7h30: Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm Văn hóa thành phố (rạp Hưng Đạo)

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

(19/11)

S

 

 

 

 

C