Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 07:18 10/05/2016  

Kế hoạch tuần

Ngày

Đ/c  Phan Nam

Đ/c  Lâm Thủy

Đ/c  Phạm Văn Hòa

Đ/c  Hồ Thị Ngọc Như

 

Thứ 2
09/5/2016

S

-7h30 Trực báo tuần

-9h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy về thống nhất danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL; góp ý văn bản quy trình bổ nhiệm CBQL trường học và luân chuyển kế toán,…

-7h30 Trực báo tuần

-9h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy về thống nhất danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL; góp ý văn bản quy trình bổ nhiệm CBQL trường học và luân chuyển kế toán,…

-7h30 Trực báo tuần

-9h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy về thống nhất danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL; góp ý văn bản quy trình bổ nhiệm CBQL trường học và luân chuyển kế toán,…

-7h30 Trực báo tuần

-9h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy về thống nhất danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL; góp ý văn bản quy trình bổ nhiệm CBQL trường học và luân chuyển kế toán,…

 

C

-14h00 Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh NK 2016-2021 tại Trung tâm văn hóa TP

-14h00 Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh NK 2016-2021 tại Trung tâm văn hóa TP

-14h00 Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh NK 2016-2021 tại Trung tâm văn hóa TP

-14h00 Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh NK 2016-2021 tại Trung tâm văn hóa TP

 

Thứ 3
10/5/2016

S

-8h00 Lấy phiếu tín nhiệm CBQL của Phòng GD-ĐT

-8h00 Lấy phiếu tín nhiệm CBQL của Phòng GD-ĐT

-8h00 Lấy phiếu tín nhiệm CBQL của Phòng GD-ĐT

-9h00 Lấy phiếu tín nhiệm CBQL trường TH Thuận Thành

 

-8h00 Lấy phiếu tín nhiệm CBQL của Phòng GD-ĐT

 

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 13 tại trường MN Hương Long, Kim Long

 

Thứ 4
11/5/2016

S

-8h00 Họp lãnh đạo, cốt cán thông qua văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 NH 2016-2017, Tờ trình xin ý kiến TP phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh

-8h00 Họp lãnh đạo, cốt cán thông qua văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 NH 2016-2017, Tờ trình xin ý kiến TP phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh

-8h00 Họp lãnh đạo, cốt cán thông qua văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 NH 2016-2017, Tờ trình xin ý kiến TP phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh

-8h00 Họp lãnh đạo, cốt cán thông qua văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 NH 2016-2017, Tờ trình xin ý kiến TP phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh

 

C

14h00 Đi cơ sở về triển khai lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng trường MN Vỹ Dạ, MN Phú Bình

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-14h00 Tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh TT Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 tại Sở GD-ĐT

14h00 Đi cơ sở về triển khai lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng trường MN Vỹ Dạ, MN Phú Bình

 

- 7h00 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5
12/5/2016

S

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

 

- 13h30 Làm việc với HĐQT Huế Star

C

-14h00 Đi cơ sở kiểm tra tiến độ một số công trình xây dựng tại trường MN An Hòa, MN Phước Vĩnh

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ  6
13/5/2016

 

S

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Làm việc tại cơ quan

-7h00 Kiểm tra việc thực hiện thông tư 13, VSATTP, việc thực hiện CTGDMN tại trường MN Hồng Đức

 

C

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-13h30 Làm việc tại cơ quan

-14h00 Phối hợp với các phòng ban đi thẩm định hồ sơ thành lập trường MN Phượng Hoàng

-14h00 Phối hợp với các phòng ban đi thẩm định hồ sơ thành lập trường MN Phượng Hoàng

 

Thứ 7
14/5/2016

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật
15/5/2016

S

 

-7h30 Hội khuyến học-Phòng GD phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Hội trường MTTQVN Thành phố

 

 

 

C