Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Phó Trưởng phòng